Halacha-Index Inhoudsopgave
 

HILCHOT PESACH

Een samenvatting van de wetten, voorschriften en gewoonten voor het Joodse Paasfeest

Door
Zwi Goldberg

 

 

Copyrightę: Zwi (H) Goldberg, P.O.B. 3220, Netanya 42132, Israel.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de copyright-houder.