Archief

Uit de schatkist van Chassidische verhalen

Parasjat Sjelach Lecha

De onvoltooide symfonie

Zendt mannen voor jezelf uit, om te verkennen” (13:2)

Toen Reb Ja’akov Jitschak van Pschischa eens ernstig ziek werd, toen hij op bezoek was bij zijn rebbe, de Chozé van Lublin, rende zijn zoon naar de Chozé en vroeg hem de Hemel te verzoeken om zijn vader te genezen. De Rebbe antwoordde: „Er staat geschreven: „Zendt mannen voor jezelf uit om te verkennen.” Wel, het gebeurt wel eens dat het Hemelse Gerechtshof ziet dat een bepaalde Jood zijn taak volbracht heeft in deze wereld. Dan stuurt de Almachtige een aantal gewillige leerlingen, die graag de weg willen verkennen, die zij gaan moeten. Zo krijgt zo iemand een nieuwe taak en mag hij nog een tijdje verder leven in deze wereld.

Reb Ja’akov Jitschak herstelde inderdaad spoedig en werd de mentor van duizende volgelingen.