Archief

Uit de schatkist van Chassidische verhalen

Parasjat Lech Lecha

Ga weg uit je land (12:1)

Onder de leerlingen van Reb Dov Baer, de Maggid van Mezhirech was een geleerde van naam, bekend als de Rav van Volpa. Zijn voornaam wordt nergens vermeld. Vroeg in zijn carrière was hij reeds de grootste onder zijn collega's en zij bezochten hem graag om te horen hoe hij nauwkeurig de chassidische verhalen vertelde die zij gezamelijk van de Maggid gehoord hadden, want zijn woorden getuigden van scherpzinnigheid. Maar na vele jaren werd hij overweldigd door een zware geestelijke crisis en de man werd helaas een dronkaard. „Een worm vrat aan hem van binnenuit,” zeiden de leerlingen van de Maggid. (Dat schreef Reb Menachem Mendel van Lubavitch, bekend als de Tsemach Tsedek, in een brief aan een van zijn zonen. Vanaf die tijd zwierf hij rond als een vagebond, met zijn knapzak en zijn staf, van stad tot stad en van provincie tot provincie. Maar zelfs toen, hoewel dwalend en in ballingschap, was zijn tong in staat perfecte parels van wijsheid op te roepen. Ja, hoe meer wijn hij gedronken had, des te vrijer vlogen de mysteries rond die hij vergaard had in gelukkiger dagen.

In de loop van zijn omzwervingen kwam hij in de stad Liozna, waar Reb Schneuer Zalman, de auteur van de Tanja woonde voordat hij gevangen genomen werd. De Rav van Volpa kwam de plaatselijke beit hamidrasj binnen, precies op tijd om zijn vroegere collega, de illustere leerling van de Maggid van Mezhirech, een chassidische verhandeling te horen geven. Een uur lang stond hij stil te luisteren. Daarna zei hij tegen een van de aanwezigen: „Wij aten allemaal uit dezelfde schaal, maar de beste porties kwamen bij hem terecht.”

Daarmee keerde hij zich om en ging heen en niemand wist wie hij was. Maar toen Reb Schneuer Zalman later verteld werd dat er zo een bezoeker was geweest, begreep hij dat dit de Rav van Volpa moest zijn geweest en het speet hem, dat hij dat niet eerder geweten had, zodat hij hem had kunnen overtuigen om te blijven en niet langer een leven als een zwerver te voeren.