Archief Chassidische verhalen

Home

Uit de schatkist van Chassidische verhalen

Parasjat Wajjera 5769

Rabbi Levi Jitschak van Berdichev kwam eens erg laat ’s avonds aan in een dorp. Toen hij zag dat in een van de huizen nog licht brandde, klopte hij op de deur en de eigenaar deed open. Rabbi Levi Jitschak vroeg hem om een hoekje waar hij de nacht zou kunnen doorbrengen, maar de man weerde hem af, hoewel het duidelijk was dat hij tamelijk rijk was. „Ga maar naar de melamed [dorpsonderwijzer] en vraag het hem maar. Hij woont twee straten verderop,” zei de man en deed de deur dicht voor Rabbi Levi Jitschaks zijn neus.

Rabbi Levi Jitschak ging naar het huis van de melamed en werd daar onmiddellijk uitgenodigd om binnen te komen. De melamed, een arme man, was meer dan gelukkig dat hij zijn schamele bezit kon delen met R. Levi Jitschak.

De volgende dag had het nieuws, dat R.Levi Jitschak van Berdichev in het dorp was, en bij de melamed logeerde, zich reeds als een lopend vuurtje door het dorp verspreid. Al spoedig verzamelde de bevolking van het dorp zich rondom het huis van de melamed om een glimp van de beroemde en geliefde tsjaddiek de mogen opvangen, en onder hen bevond zich ook de rijke man, die R. levi Jitschak de vorige avond geweigerd had en slaapplaats te geven.

Toen R. Levi Jitschak naar buiten kwam, drong de rijke man naar voren en zei: „Rebbe, er is hier maar erg weinig ruimte voor u. Waarom komt u niet bij mij logeren. Daar kan ik u een kamer voor uzelf geven en het beste voedsel dat in de stad te krijgen is.”

R. Levi Jitschak keek hem eens aan en antwoordde: „Wanneer het komt tot gastvrijheid, zijn er twee soorten mensen – die welke Avraham volgen en die welke Lot volgen. Toen de engelen Avraham kwamen bezoeken, dacht hij dat het Arabieren waren, en toch nodigde hij hen onmiddellijk uit. Maar Lot was alleen bereid om hen in zijn huis te laten, toen hij ervan overtuigd was dat het engelen waren. Uw gastvrijheid is er helaas een van het soort van dat van Lot.