Archief Chassidische verhalen

Home

Uit de schatkist van Chassidische verhalen

Parasjat Wajjisjlach

NEDERIGHEID

„Ik ben onwaardig” (Bereisjiet 32:11)

Het waren moeilijke tijden voor Reb Noach uit Lechovitch, en hij zonk zo diep in de schulden, dat hij gedwongen werd om de verschillende steden te bezoeken waar zijn chassidiem woonden, om hen om hulp te vragen. Zij waren blij dat zij hem konden helpen in zijn uur van nood. Toen hij in Minsk aankwam, kwamen alle beroemde namen van deze geleerde stad naar buiten om hem te eren, want hij was beroemd voor zijn geleerdheid, zelfs in niet-chassidische kringen,.

Reb Noach zag dit welkom voor hem als te zijn gebaseerd op verkeerde pretenties en later zei hij daarover: „De geleerden van Minsk kwamen naar buiten om mij eer te bewijzen, maar ik was alleen maar op reis gegaan omdat ik zoveel schulden heb en ik mijn schuldeisers moet betalen. Ik ben ten slotte alleen maar geld schuldig, geen eer. Ik ben niet op reis gegaan omdat ik eer nodig had.”

Eén van zijn favoriete uitspraken was de volgende: „Een mens wordt vaak een microkosmos genoemd – een miniatuur wereld. Wanneer hij een hele wereld is in zijn eigen ogen, dan is hij klein; wanneer hij klein is in zijn eigen ogen, dan is hij een hele wereld.”

õ  õ  õ

Rounded Rectangle: Iemand die eer krijgt, is niet zo groot als iemand die eer geeft , want de eerste is iemand die iets krijgt.
En wie iets krijgt is altijd minder dan wie iets geeft.
Rabbi Raphael van Bershad

Iemand die eer krijgt, is niet zo groot als iemand die eer geeft , want de eerste is iemand die iets krijgt.

En wie iets krijgt is altijd minder dan wie iets geeft.

Rabbi Raphael van Bershad