Bekering

Het Jodendom zoekt geen bekeerlingen, en ontmoedigt zelfs actief potentiële bekeerlingen (omdat iemand geen Jood hoeft te zijn om rechtvaardig te zijn in G-ds ogen), maar het is mogelijk om zich tot het Jodendom te bekeren.

Zie:  Joodse houding ten opzichte van Niet-Joden - Bekering
        Wie is een Jood?

 Sluit window om terug te keren naar hoofdpagina