Gemengde huwelijk

Een huwelijk van een Jood met een niet-Jood wordt niet als huwelijk erkent in de Joodse wet. De stijgende frequentie van gemengde huwelijken is een bron van grote zorg voor traditionele Joden.

Zie:  Joodse houding ten opzichte van niet-Joden - Gemengde huwelijken

 Sluit window om terug te keren naar hoofdpagina