Jom Kippoer  
(Lett. Dag van de verzoening) Grote Verzoendag. Een dag waarop gevast wordt en men zich allerlei andere genoegens ontzegt, en boete doet voor de zondfen vanhet afgelopen jaar.
Zii:
Jom Kippoer

Sluit window  om terug te keren naar hoofdpagina