Noachidische Geboden
Zeven geboden die aan Noach werden gegeven na de zondvloed, welke bindend zijn voor zowel Joden als niet-Joden.
Zie:
Joodse houding ten opzichte van Niet-Joden - De Zeven Wetten van Noach

Sluit window om terug te keren naar hoofdpagina