Tora

In de nauwste betekenis is Tora de vijf eerste boeken van de Bijbel: Genesis (Bereisjiet), Exodus (Sjemot), Leviticus (Wajjikra), Nummeri (Bemidbar) en Deuteronomium (Dewariem), soms Pentateuch genoemd. In brede zin is Tora het hele lichaam van de Joodse leer.

Zie:  Tora

Sluit window om terug te keren naar hoofdpagina