Joodse Feestdagen

Het Begin van de feestdag

Werk op feestdagen

Extra feestdag

Lijst van datums van feestdagen

 

Printversie

Inhoudsopgave

Home

 

 

Joodse Feestdagen

Dit is de eerste in een serie pagina's over de Joodse feest- en treurdagen en andere speciale dagen in het Joodse jaar. Ieder van deze pagina's in deze serie behandelt de betekenis van een speciale dag, hoe die tradioneel gevierd wordt en de gewoonten en gebruiken die ervoor gelden, de datum waarop de feestdag de komende vijf jaar jaar vallen, en in sommige gevallen recepten voor traditioneel, Asjkenazisch feest-voedsel.

De dagen in het Joodse jaar waarvoor een pagina reeds beschikbaar is (blauw) of waarvoor een pagina nog in bewerking is (zwart):

 • De Maand  Tisjri
 • Rosj Hasjana
 • De Tien dagen van inkeer
 • Jom Kippoer
 • Soekot
 • Sjemini Atseret en Simchat Tora
 • Chanoeka
 • Toe BeSjewat
 • Poeriem
 • Pesach
 • De Omertelling
 • Sjawoe'ot
 • Tisja BeAv
 • De maand Eloel en Selichot
 • Kleine vastendagen
 • Rosj Chodesj
 • Nieuwe Feestdagen

Een paar algemene opmerkingen over Joodse feestdagen:

Het begin van de feestdag

Alle Joodse feestdagen beginnen de avond voor de aangegeven datum. De reden hiervooris dat een Joodse „dag” begint met zonsondergang en eindigt met de volgende zonsondergang, en begint en eindigt dus niet om middernacht. Wanneer je het scheppingsverhaal in Genesis hoofdstuk 1 leest, zul je opmerken dat er staat geschreven: „Het was avond en het was ochtend, één dag,” enz. Hieruit hebben wij afgeleid dat een dag ’s avonds begint, dat wil zeggen na zonsondergang.  Voor de juiste tijd waarop een feest- of gedenkdag begint in je eigen omgeving, kun je het beste de „Loeach”, uitgegeven door het NIK in Amsterdam raadplegen of in de lijst „Sjabbattijden” op de site http://www.nik.nl/ van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Voor een verklaring waarom de Joodse feestdagen ieder jaar op een andere datum vallen,  zie Joodse kalender.

Werken op feestdagen

Op de volgende feestdagen is werken niet toegestaan: Rosj Hasjana, Jom Kippoer, de eerste (en buiten Israël ook de tweede) dag van Soekot, Sjemini Atseret, Simchat Tora, Sjawoe'ot, en de eerste en zevende (en buiten Israël ook de tweede en achtste) dag van Pesach. De ver-boden werkzaamheden op deze feestdagen zijn dezelfde als die welke op Sjabbat verboden zijn, behalve dat koken, bakken, overbrengen van vuur en dragen op openbaar terrein, werk-zaamheden die op Sjabbat veboden zijn, op feestdagen zijn toegestaan. Wanneer een feestdag op Sjabbat valt, gelden alle Sjabbat-restricties.

Extra feestdag

Je zult wellicht hebben opgemerkt dat er buiten Israël bijna steeds een extra feestdag genoemd wordt. Daar is natuurlijk een reden voor.

De Joodse kalender is hoofdzakelijk een maan-kalender, waar bij iedere nieuwe maan een nieuwe maand begint, zodra het eerste zilveren streepje van de maan zichtbaar wordt, nadat die een nacht volledig onzichtbaar was. In oude tijden werd de nieuwe maan vastgesteld door observatie. Wan-neer mensen de nieuwe maan gezien hadden, brachten zij daarvan het Sanhe-drin op de hoogte. Wanneer het Sanhedrin van twee van elkaar onafhankelijke en betrouwbare getuigen gehoord had, dat de nieuwe maan op een bepaalde datum gezien was, dan verklaar-den zij die dag Rosj Chodesj (de eerste dag van de maand) en zonden boodschappers uit om de mensen te vertellen wanneer de nieuwe maand was begonnen. Mensen die ver weg woon-den, konden niet altijd tijdig op de hoogte gebracht worden van het begin van de maand, en wisten daarom niet wanneer de eerste dag van de maand zou vallen. Daardoor wisten zij ook niet precies op welke dag een bepaald feest zou vallen. Zij wisten echter dat de vorige maand 29 of 30 dagen telde, dus wanener zij niet op tijd op de hoogte werden gebracht van de nieuwe maan, vierden zij het feest twee dagen achter elkaar. Dit gold voornamelijk voor al die Joden die buiten Israël woonden.

Deze gewoonte om buiten Israël een extra dag feest te vieren, werd aangehouden, ook nadat reeds de vaste kalender werd ingevoerd, want het was de gewoonte van onze voorouders [en waarschijnlijk wilde men ook geen afstand doen van deze extra rustdag]. Deze extra feestdag wordt niet gevierd door Israëli's, ongeacht of zij in Israël zijn of tijdelijk in het buitenland, want het was niet de gewoonte van hun voorouders. Maar ieder  ander viert het wel, ook als hij op bezoek is in Israël tijdens een feestdag.

Rosj Hasjana wordt overal, zowel in Israël als daar buiten twee dagen gevierd, omdat het op de eerste dag van de maand valt. Op feestdagen werden er geen boodscahppers uitgezonden, dus zelfs de mensen in Israël wisten niet wanneer de nieuwe maan gezien was. Daarom vierde iedereen twee dagen nieuwjaar. Ook deze gewoonte werd gehandhaafd, ook nadat de vaste kalender werd ingesteld.

Jom Kippoer wordt slechts één dag gevierd, want een tweede dag met al die beproevingen en vasten zou een te zware belasting vormen voor de mensen.

Lijst van datums van alle feestdagen

Hieronder volgt een lijst van allebelangrijke feestdagen, met de datums voor de komende vijf jaar. Alle feestdagen beginnen met zonsondergang op de dag vóór de hier aangegeven datum.
5765 5766 5767 5768 5769
Rosj Hasjana

16/9/04

4/10/05

23/9/06

13/9/07

30/9/08

Jom Kippoer

25/9/04

13/10/05

2/10/06

22/9/07

9/10/08

Soekot

30/9/04

18/10/05

7/10/06

27/9/07

14/10/08

Sjemini Atseret

7/10/04

25/10/05

14/10/06

4/10/07

21/10/08

Simchat Tora

8/10/04

26/10/05

15/10/06

5/10/07

22/10/08

Chanoekkah

8/12/04

25/12/05

15/12/06

4/12/07

22/12/08

Toe BeSjewat

25/1/05

13/12/06

3/2/07

22/1/08

9/2/09

Poeriem

3/25/05

14/3/06

4/3/07

21/3/08

10/3/09

Pesach

24/4/05

13/4/06

3/4/07

20/4/08

9/4/09

Lag BeOmer

27/5/05

16/5/06

6/5/07

23/5/08

12/5/09

Sjawoe'ot

13/6/05

2/6/06

23/5/07

9/6/08

29/5/09

Tisja BeAv

14/8/05

3/8/06

24/7/07

10/8/08

30/7/09