Printversie

Inhoudsopgave

Home

 
Sjawoe'ot

Sjawoe'ot, het Wekenfeest, is het tweede van de drie grote feesten met zowel historische als agra­rische betekenis (de andere twee zijn Pesach en Soekot). In de agrarische betekenis gedenkt het de tijd waarop de eerste vruchten geoogst werden en naar de Tempel werden gebracht. In die betekenis staat het feest bekend als Chag ha-Bikkoerim (het Feest van de Eerste Vruchten). Historisch gezien gedenkt het de gebeurtenis dat de Tora op de berg Sinaï gegeven werd, en in die betekenis is het feest ook bekend onder de naam Chag Matan Torateinoe (het Feest van het Geven van onze Tora).

De periode tussen Pesach en Sjawoe’ot is een tijd van grote verwachting. We tellen iedere dag af, vanaf de tweede dag van Pesach, tot de dag voor Sjawoe'ot, 49 dagen of 7 volle weken, vandaar de naam van het feest. Zie De Omer-telling . Sjawoe'ot is ook bekend onder de naam Pinksteren, een verbastering van het Griekse woord Pentecostè, dat vijftig betekent, omdat het feest op de 50ste dag na Pesach valt. De telling herinnert ons eraan hoe belangrijk het verband is tussen Pesach en Sjawoe­ot: met Pesach werden wij fysiek uit de slavernij bevrijd, met het geven van Tora op Sjawoe’ot werden wij geestelijk verlost van onze verslaving aan afgoderij en immoraliteit.

Het is opmerkenswaardig dat het feest „de tijd van het geven van de Tora” genoemd wordt, in plaats van „de tijd van het ontvangen van de Tora.” De Geleerden wijzen er op dat wij voortdurend in het proces van de ontvangst van Tora zijn, dat wij die iedere dag ontvangen, maar dat de Tora de eerste keer daar op Sinaï gegeven werd. Dus het is het geven, en niet de ontvangst, dat  voor deze feestdag significant is.

Sjawoe'ot is niet gebonden aan een bepaalde kalender-datum, maar aan het tellen vanaf Pesach. Omdat in vroeger tijden de lengte van de maanden varieerde, en werd vastgesteld door observatie (zie Joodse Kalender), en daar er twee nieuwe manen zijn tussen Pesach en Sjawoe’ot, kon Sjawoe­ot op de 5de of op de 6de Siwan vallen. Nu wij echter een vaste kalender hebben, die rekenkundig wordt vastgesteld, en de maanden tussen Pesach en Sjawoe’ot niet meer variëren in lengte, valt Sjawoe’ot altijd op de 6de Siwan (op de 6de en 7de buiten Israel. Zie Extra Feestdag.)

Werk is niet toegestaan op Sjawoe'ot.

Het is gebruikelijk om de hele eerste nacht van Sjawoe’ot op te blijven en Tora te leren, om daarna zo vroeg mogelijk ’s ochtends het ochtendgebed te zeggen.

Het is gebruikelijk om minstens één melkkost-maaltijd te eten op Sjawoe’ot. Er zijn verschillende verklaringen voor deze gewoonte gegeven. Sommigen zeggen dat dit ons doet herinneren aan de belofte dat het Land Israel een land is dat overvloeit van „melk en honing.” Volgens een andere verklaring hadden onze voorouders zojuist de Tora gekregen (met daarin de spijswetten) en hadden zij nog geen aparte borden voor vlees en melk. Zie Scheiding tussen Vlees en Melk.

Het boek Ruth wordt op het feest gelezen. Ook hier worden verschillende verklarin-gen voor gege­ven. De voornaamste is dat de episode die in dat boek beschreven wordt, zich afspeelde in de oogst­tijd, zoals duidelijk blijkt uit het verhaal.