Inhoudsopgave

Home

KABBALA

Door Rabbi Shimon Leiberman

kabbala is de manier waarop Tora uitdrukt hoe de wereld werkt. Wanneer het van zijn oorsprong vewijderd wordt, is het een hoop onzin. (Eerste in een serie)

De meeste mensen hebben wel eens wat over Kabbala gehoord. Maar het is hoogst onwaar-schijnlijk dat datgene wat de ronde doet op de algemene markt en wat zich voordoet als Kabbala, ook maar bij benadering werkelijk Kabbala  is.

Waar de meeste mensen aan zijn blootgesteld, is een potpourri van populaire psychologie en zelf-hulp, dat pretendeert enig verband te hebben met Joodse mystiek. Maar dat doet het zelden, als het al ooit gebeurt.

Het is makkelijk in te zien hoe mensen voor de gek gehouden worden. In de meeste disciplines verwacht je iets te weten en te begrijpen nadat je het hebt bestudeerd. Maar wanneer het om mystiek gaat, verwachten de mensen te worden gemysificeerd. Dus zijn zijn bereid om onbegrijpelijke kletspraat te accepteren. Kabbala wordt verondersteld mysterieus en raadselachtig te zijn. Het is ten slotte mystiek!

Er wordt zoveel nonsens gepresenteerd in de naam van Kabbala, dat het belangrijk is een soort forum te hebben waar men een basisbegrip kan vinden van dat waarnaar zij verlangen.

In deze serie willen wij proberen de centrale ideeën van de Joodse mystiek te presenteren in een methodolo­gische en intelligente manier, met vermijding van duistere terminologie en onbegrijpelijkheid.

Wat Kabbala is en wat het niet is

Ten einde te begrijpen wat Kabbala is en wat het niet is, zullen wij eerst de volgende illustratie gebruiken.

Een onderzoeker zit in zijn researchlab en onderzoekt daar allerlei soorten atoom fenomenen. Hij verbrijzelt met grote snelheid atomen en noteert wat hij ziet, wat er gebeurt. Hij is erg nauwgezet in zijn werk en hij zou zelfs al enige conclusies kunnen trekken uit de gegevens die hij vezameld heeft. Maar hij laat het hierbij.

Een groot wetenschapper vindt de aantekeningen, leest ze en denkt na over hun betekenis. Hij begint een algemeen beeld te vormen. Hij tracht zich voor te stellen hoe het hele systeem er zou uitzien. Hij weet dat er geen instrumenten zijn, en die kunnen er ook niet zijn, om de deeltjes die hij zich voorstelt, te kunnen zien, en daarom zoekt hij naar symbolen die de data, welke de fysicus verzameld had, met elkaar verbinden. Dus hij begint te praten over „super-ketens,” „atoom-tunnels,” „energie-bruggen” en „tien dimensies.”

Een derde persoon met een zeer vruchtbare geest maar met geen gevoel voor wetenschap, kijkt stilletjes toe, Zijn verbeelding is aangestoken en in minder dan geen tijd is hij aan het filosoferen over mensen die mysterieus verdwenen zijn in „atoom-tunnels,” en onbeperkte enregiebronnen die opgesloten zitten in de „tien dimensies.”

Deze drie mensen illustreren de verschillende benaderingen van Kabbala.

De „data” of feiten waar de Kabbala over gaat vormen de vertelling van de Tora en haar hele lichaam van religieuze wetgeving. De „onderzoeker” vertegenwoordigt iemand die de wetten ziet en het verhaal aanhoort zoals ze zijn, die de onmiddellijke betekenis ervan begrijpt. maar die het grote overzicht-beeld niet herkent.

De „grote wetenschapper” is de Kabbalist die de afzonderlijke punten ziet en die een gevoel begint te krijgen van hoe de grote puzzel in elkaar zit. Hij heeft de metaforen nodig, om de abstracte eenheid die hij waarneemt, te beschrijven maar hij is er zich van bewust dat dit instrument waarschijnlijk vaag is en zijn begrip van de dingen alleen maar benadert. Hoewel hij beperkt is tot de instrumenten die tot zijn beschikking staan, kan het complexe beeld dat de grote wetenschapsman overbrengt ons toch nog een gevoel van de realiteit geven waar hij mee worstelt.

En dan komt de pseudo-Kabbalist – de „toekijker” – wiens Kabbala niet gebaseerd is op Tora, behalve misschien als een springplank voor zijn verbeelding. Hij heeft „bronnen van energie” ontdekt, goddelijke uitstralingen” en methoden om het „bewustzijn te verruimen,” maar het komt allemaal voort uit zijn fantasierijke geest.

Samengevat

Kabbala is voor Tora wat filosofie is voor wetenschap.

Zoals wetenschap, geeft Kabbala ons de feiten die volledig zintuiglijk waarneembaar en rationeel kwantifi­ceerbaar zijn.

Zoals filosofie geeft Kabbala ons een groter abstract beeld van de feiten.

De komende onderdelen van deze serie zullen enkele van de fundamenten van Kabbala onderzoeken.