INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëùø

  De Kosjere Keuken

1. Wat is Kosjer

Het Hebreeuwse woord kosjer betekent „geschikt.” De wetten voor kasjroet (geschiktheid) definiëren welk voedsel geschikt is voor consumptie voor een Jood.

De kasjroet-wetten werden door G-d aan de Israëlieten in de woestijn Sinaï gegeven. Mosjé (Mozes) onderwees ze het volk en schreef de basis voor deze wetten op in het boek Leviticus 11 en Deuteronomium 14; de details werden door de generaties heen mon­de­ling overgeleverd van leraar op leerling en van vader op zoon, totdat zij uiteindelijk werden neergeschreven in de Misjna en de Talmoed. Daar werden door de generaties heen nog verscheidene verordeningen aan toegevoegd door de Rabbinale autoriteiten, deels als aanpassing aan de veranderde eet-omstandigheden, deels als een bescherming tegen overtreding van de Bijbelse wetten.

Door de hele 4000 jaar van onze geschiedenis heen is de instandhouding van de Kasjroet-voor­schriften steeds een kenmerk geweest van de Joodse identiteit. Misschien meer dan iedere andere mitswa benadrukken de kasjroet-voorschriften dat het Jodendom meer is dan alleen een godsdienst in de traditionele betekenis van het woord. Voor de Jood is heiligheid niet beperkt tot heilige plaatsen en tijden buiten het dagelijkse leven, maar is het dagelijkse leven in zijn totaliteit een heilige bele­venis. Zelfs de schijnbare wereldse activiteit van eten is een G-ddelijke handeling en een uniek Joods experiment.

Bijvoorbeeld, een brood dat gebakken werd in een pan of broodvorm, die met ongeoorloofd vet werd ingesmeerd, of een vruchtendrank, die gepasteuriseerd werd in dezelfde machine waarin niet-kosjere melk gepasteuriseerd werd, of  een vege­tarische maaltijd die in de keuken van een niet-kosjer restaurant bereid werd in dezelfde pan­nen en schalen waarin daarvoor niet-kosjer voedsel bereid werd, worden allemaal beschouwd als niet-kosjer, wanneer het niet-kosjere gedeelte groter is dan de toegestane verhouding.

Dit is de reden dat apart eetgerei gebruikt wordt voor vlees en melk, en dat voor het voedsel dat buitenshuis bereid is,  een betrouwbaar kasjroet-certificaat moet hebben.