INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëùø

  De Kosjere Keuken

2. Waarom eten wij kosjer?

Kasjroet houden is een mitswa, een G-ddelijk gebod en het vormt een „verbinding.” We eten kosjer omdat G-d ons dat geboden heeft en om ons zo te verbinden met G-d.

Onze Geleerden hebben ons ook op de diverse voordelen gewezen van kasjroet: het heeft voordelen voor de gezondheid, voor de humane behande-ling van dieren, het verenigend effect ervan op een verspreid volk, en de rol ervan als een bescher-mend schild tegen de assimilatie. Nachmanides, de grote 12de eeuwse geleerde en kabbalist, wijst erop dat „de vogels en vele zoogdieren, die door Tora verboden zijn om te eten, roofdieren zijn, terwijl de toegestane dieren dat niet zijn; ons wordt opgedragen die dieren niet te eten, zodat wij die eigenschappen niet in onszelf zullen absorberen.” Kasjroet kan dus gezien worden als een „geestelijke voeding”: net zoals er voedsel is dat gezond is voor het lichaam, en voedsel dat schadelijk is voor het lichaam, zo is er ook voedsel dat de Joodse ziel voedt en voedsel dat daar een tegengesteld effect op heeft.

Geen van de bovengenoemde redenen echter, zijn de „redenen” waarvoor wij kasjroet houden. Het tegendeel is eerder waar: omdat het geboden werd door de Schepper van onze lichamen en zielen, ligt het voor de hand dat een kosjere manier van leven beide goed zal doen.