INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ėłų

  De Kosjere Keuken

5. Scheiding van vlees en melk

Vlees en melk mogen nimmer worden gecombineerd. We gebruiken daar gescheiden eetgerei voor en we houden een wachttijd tussen het eten van vlees en melk.

Kosjer voedsel wordt in drie categorieën ingedeeld:

Vlees en vleeskost; hieronder vallen het vlees en de botten van zowel zoogdieren als vogels, soep en jus en sauzen die daarvan gemaakt zijn, en al het voedsel dat zelfs maar een kleine hoeveelheid van deze genoem­de substanties bevat.

Melk en melkkost; hierin zijn begrepen melk van ieder kosjer dier en alle melkproducten die daarmee gemaakt zijn, zoals room, boter, kaas, enz. en verder al het voedsel waar zelfs maar een kleine hoeveelheid van deze producten in verwerkt is.

Parve of in Nederland ook wel minnich genoemd: hieronder valt al het voedsel dat noch vleeskost, noch melkkost genoemd kan worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld vis, eieren, fruit, groente en gra­nen. Parve of minnich voedsel kan gemengd en gegeten worden met zowel vlees als melk (maar niet tegelijkertijd met allebei).

 

5a. Wachttijd tussen vlees en melk

De Kasjroet-wetten vereisen bovendien om geen vlees en melk samen te eten. Daarom wachten wij een bepaalde periode tussen het eten van vlees- en melkkost.

Als iemand melkkost gegeten heeft en hij wil daarna vlees eten, moet hij eerst iets dat parwe (minnich) is eten, en dat niet aan het verhemelte blijft plakken. Daanra spoelt men zijn mond of men drinkt wat. Velen wachten daarna nog een poosje, een half uur of een uur. Na het eten van hele oude kaas moet men zes uur wachten.

Voor de wachttijd na het eten van vlees, voordat men melkproducten mag eten, bestaan verschil­lende gewoontes.  De meest algemen gewoonte is om zes uur te wachten. Deze zes-uur wachttijd is standaard voor alle Joden, maar in sommige ge­meenschappen heeft men andere halachische wachttijden vastgesteld en wacht men vier uur, anderen drie uur en in Nederland wachten de meeste mensen één uur nadat zij vlees gegeten hebben en voordat zij melkproducten eten.

Wanneer men, zelfs na zes uur, nog een klein stukje vlees tussen de tanden ontdekt, moet men dat verwijderen en zijn mond spoelen voordat men melkproducten mag eten, maar men hoeft dan niet nogmaals te wachten. Maar wanneer zelfs slechts de kleinste hoeveelheid voedsel gegeten of alleen maar gekauwd werd, moet men de volle wachtperiode in acht nemen.

Wanneer men voedsel heeft geproefd maar dat onmiddellijk weer heeft uitgespuugd, voordat men het heeft gekauwd of doorgeslikt, dan hoeft men niet te wachten. Maar men moet wel zijn mond spoelen.

Vlees en melkproducten mogen niet tijdens dezelfde maaltijd gegeten worden, zelfs niet van aparte borden en zelfs niet als de wachtperiode voorbij is.