INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëůř

  De Kosjere Keuken

 

12. Wijn, Brood & Gekookt Voedsel

De Rabbijnen hebben een aantal verordeningen gemaakt, om gemeng­de huwelijken en assimilatie te voorkomen. Daarbij verboden zij het drinken van wijn van een niet-Jood en het eten van brood en gekookt voedsel van niet-Joden, ook niet wanneer die overigens uitsluitend kosjere bestanddelen bevatten.

Het verbod op voedsel, dat gekookt werd door een niet-Jood geldt alleen voor de volgende gevallen: a) het voedsel kan niet rauw gegeten worden; b) het is een belangrijk voedsel, „geschikt om op de tafel van de koning te worden opgediend.”

Het verbod op niet-Joodsbrood geldt voor thuis gebakkenbrood, niet voor brood dat uit een pro­fessionele bakkerij komt (mits kosjer). Niettemin is het in vele gemeenschappen de gewoonte om alleen pat Jisraël (Joods brood) te eten en niet te vertrouwen op deze soepelheid.

Wanneer een Jood zich met enig deel van het bak- of kookproces bezighoudt, (bijvoorbeeld als hij de oven aansteekt), dan is het voedsel toegestaan.