INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëùø

14. Scheiding van keukengerei voor melk en vlees

Zelfs de geringste rest van een „smaak” van een niet-kosjere substan-tie maakt het voedsel niet-kosjer. Daarom is het niet voldoende om alleen maar kosjer voedsel te komen. De keuken moet eveneens „kosjer” zijn, hetgeen betekent dat al het keukengerei en alle opper-vlakten waar het voedsel mee in aanraking kan komen, uitslui­tend gebruikt worden voor kosjer voedsel, en dat aparte kookpitten, pannen en potten, bestek, aanrechten en wasbakken gebruikt worden voor vlees en zuivelproducten.  

Een algemene vuistregel is, dat wanneer heet voedsel in contact komt met een voorwerp, dat voorwerp de smaak van dat voedsel absorbeert en weer afstaat aan het vol­gende voedsel dat ermee in aanraking komt. Ook koud voedsel en koude voorwerpen kunnen onder bepaalde omstandigheden smaak absorberen en afgeven (bijvoorbeeld wanneer het voedsel gekruid of gezout is, of wanneer het gesneden wordt met een mes, of wanneer het lange tijd in een kom met koude vloeistof geweekt heeft). Daarom wordt voedsel dat bereid werd in een keuken of fabriek waar ook niet-kosjer voedsel werd bereid, automatisch niet-kosjer (tenzij er speciale maatregelen genomen zijn onder deskundig rabbinaal toezicht, die verzekeren dat de smaak uit de voorwerpen is getrokken, een proces dat men „kasjeren” – kosjer maken – noemt).

Voor richtlijnen hoe met een kosjere keuken moet opzetten of hoe men een voorheen niet-kosjere keuken kosjer kan maken, zie Kasjeren van de keuken