INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëùø

  De Kosjere Keuken

17. Het dankgebed na de maaltijd

„En je zult eten, en verzadigd zijn en de Eeuwige je G-d zegenen” (Deuteronomium 8:10). Dus we drukken onze dank uit aan Degene die „de hele wereld voedt in Zijn goedheid, in welwillendheid, met liefde en met ontferming” (uit het „Dankgebed na de maaltijd”).

Het dankgebed na de maaltijd bestaat uit vier hoofd-gebeden: het eer­ste werd door Mozes samengesteld, toen het manna uit de hemel kwam in de woestijn; het tweede werd door Jehosjoea samengesteld toen de Israëlieten voor de eerste keer van de oogst van het Heilige Land aten, nadat zij daar waren binnengetrokken; het derde gebed werd door de koningen David en Salomo samengesteld en het vierde door de Geleerden in de tijd van de Misjna.

Men zegt het volledige „Dankgebed” alleen na een maaltijd, waarbij ook brood gegeten werd. Kor­tere versies (Al Hamichia of Borei Nefasjot) worden gezegd nadat men ander voedsel gegeten heeft.