INHOUD

Printversie

Kasjroet

1. Wat is kosjer?

2. Waarom eten wij kosjer?

3. De grondbeginselen

4. Welke dieren zijn kosjer?

5. Scheiding van vlees en melk

5a. Wachttijd tussen melk en vlees

6. Melk en eieren

7. Sjechita

8. Inspectie, Nikoer (poorsjen)

9. Verwijdering van het bloed

10. Groente, fruit en granen

11. Chalav Jisraël

12. Wijn, brood en gekookt voedsel

13. De regel van 1 op 60

14. Gescheiden keukengerei

15. Kasjroet certificaat

16. Meer over Joods eten

17. Het dankgebed na de  maaltijd

18. Het gebed voor het eten

19. De heiligheid van het eten

20. Het waarom van het eten

 

Kasjroet ­ Joodse spijswetten

 ëùø

  De Kosjere Keuken

20. Het waarom van het eten

„Ken Hem in al je wegen,” zegt Koning Salomo in het boek „Spreuken”. „Al je daden horen te zijn ten behoeve van de Hemel,” zegt Pirké Awot. De Jood dient G-d niet alleen met Tora-studie, gebed en het naleven van de mitswot, maar ook met iedere handeling die hij ver­richt, met inbegrip van de alledaagse handeling van eten.

Er zijn situaties dat de handeling van eten zelf een mitswa is, bijvoor­beeld het eten van matsa met Pesach. Maar ook als dit niet het geval is, eet een Jood niet gedachteloos. Hij of zij eet „ten behoeve van de Hemel” – met de bedoeling om met de energie die hij van het voedsel ver­krijgt, G-d te dienen. De Kabbalisten leren dat wanneer wij eten met dit in gedachten, dat wij dan het voedsel als het ware „verheffen” en de „G-ddelijke vonk” die erin verborgen ligt, vrij­maken, door het doel, waarvoor het geschapen werd, te vervullen.