De Kosjere Keuken

1. Wat is Kosjer

Het Hebreeuwse woord kosjer betekent „geschikt.” De wetten voor kasjroet (geschiktheid) definiëren welk voedsel geschikt is voor consumptie voor een Jood.

De kasjroet-wetten werden door G-d aan de Israëlieten in de woestijn Sinaï gegeven. Mosjé (Mozes) onderwees ze het volk en schreef de basis voor deze wetten op in het boek Leviticus 11 en Deuteronomium 14; de details werden door de generaties heen mon­de­ling overgeleverd van leraar op leerling en van vader op zoon, totdat zij uiteindelijk werden neergeschreven in de Misjna en de Talmoed. Daar werden door de generaties heen nog verscheidene verordeningen aan toegevoegd door de Rabbinale autoriteiten, deels als aanpassing aan de veranderde eet-omstandigheden, deels als een bescherming tegen overtreding van de Bijbelse wetten.

Door de hele 4000 jaar van onze geschiedenis heen is de instandhouding van de Kasjroet-voor­schriften steeds een kenmerk geweest van de Joodse identiteit. Misschien meer dan iedere andere mitswa benadrukken de kasjroet-voorschriften dat het Jodendom meer is dan alleen een godsdienst in de traditionele betekenis van het woord. Voor de Jood is heiligheid niet beperkt tot heilige plaatsen en tijden buiten het dagelijkse leven, maar is het dagelijkse leven in zijn totaliteit een heilige bele­venis. Zelfs de schijnbare wereldse activiteit van eten is een G-ddelijke handeling en een uniek Joods experiment.