De Kosjere Keuken

15. Kasjroet Certificaat

De gecompliceerdheid van de hedendaagse voedsel-technologie maakt het bijna ommogelijk voor iemand anders dan een expert op dit gebied, om te weten of gefabriceerd voedsel vrij is van niet-kosjere bestanddelen. Daar-om moet alle gefabriceerde voedsel en moeten alle eetgelegenheden een certificaat hebben van een betrouwbare rabbijn of van een toezichthoudende kasjroet-organisatie.

Controleer daarom in Nederland de Kasjroetlijst, uitgegeven door het Opperrabbinaat voor Nederland en in het buitenland de kasjroet-stempels die op iedere verpakking moet staan. Ook hotels en restau­rants moeten een kasjroet-certificaat hebben van een erkende kasjroet organisatie.  In Neder-land is dat van het Opperrabbinaat voor Nederland. Buitenlandse producten hebben vaak onderstaande symbolen. Zij staan bekend voor hun hoge kasjroet-standaards.