B'ne Noach

Het Noachidische verbond is het Verbond dat G-d gesloten heeft met de gehele mensheid via Noach. Dit verbond geldt tot op de dag van vandaag. De mensen die leven volgen de wetten van het Noachidisch verbond worden 'B'ne Noach' (zonen/kinderen van Noach) of ook wel Noachiden genoemd.

De Noachiden zijn niet-Joodse mensen die zich hebben verplicht te leven volgens de 7 universele G-ddelijke wetten/ regels waaraan ieder mens zich in principe zou moeten houden. Deze wetten zijn:

  1. Verbod op het dienen van Afgoden.
  2. Verbod op blasphemie (G-dslastering).
  3. Verbod te moorden.
  4. Verbod om te stelen.
  5. Verbod op incest / ontucht.
  6. Verbod op het kwellen van dieren
  7. Gebod om recht te doen.

Omdat deze geboden slechts de hoofdwetten zijn komt het totaal aan regels waaraan een niet-Jood zich dagelijks moet houden op ongeveer 30.

Enkele artikelen over dit onderwerp:

OVERPEINZINGEN OVER DE OBJECTIEVE WAARDEN VAN DE WET EN DE RECHTEN VAN DE MENS

Door: Rabbijn J. Friedrich, Antwerpen

Voor meer informatie wordt u verwezen naar onderstaande sites voor het Noachidisch verbond. Zij geven u uitgebreide info over het leven en leren van een Noachied.

http://www.chabad.org/bn/
http://www.noach.com/
http://www.noahide.com/
 

In Nederland is een van de rabbijnen die leert met de Noachiden rabbijn Friedrich. U kunt aan hem vragen waar, wanneer en wat er geleerd wordt.

N.B: Voor een Jood gelden deze 7 Noachidische wetten k, maar zijn deze wetten een wezenlijk onderdeel van de 613 geboden uit de Thora.