Inhoudsopgave

Home

 

                                        Door: Zwi Goldberg

Welkom!

Welkom bij de Encyclopedie van het Jodendom. Dit is een heel beknopte encyclopedie over Jodendom voor niet-ingewijden.

U vindt hier antwoord op vragen als: Wat is nu eigenlijk Jodendom; Wat is een Jood en wie is geen Jood; wat geloven Joden  en hoe zit het Jodendom in elkaar. En verder vindt u er een beknopte lijst van Joodse begrippen.

De informatie is vanuit Orthodox standpunt bezien en beschreven, want dat is volgens mij het enige juiste standpunt. Dat wil niet zeggen dat ik neerkijk op Joden die daar anders over denken. Ik geloof dat er voor iedereen een plekje onder de zon is en iedereen mag geloven wat hij of zij wil en heeft daarover alleen verantwoording af te leggen tegenover zijn of haar Schepper. Maar tot zo'n 200 jaar geleden was het orthodoxe Jodendom het enige Jodendom en ik geloof dat onze Geleerden zich de afgelopen 3500 jaar daarin niet vergist hebben.  Ik ben mij er echter van bewust dat velen hier anders over denken en ik heb daarom ook aan andere bewegingen in het Jodendom op deze pagina's enige aandacht besteed om de verschillen duidelijk te maken.

De ontwikkeling van deze encyclopedie

Het is de bedoeling dat deze site verder ontwikkeld wordt en u wordt uitgenodigd af en toe terug te komen en te kijken wat er is bij gekomen. Er staan nog veel meer onderwerpen op het programma!

Over de auteur

Deze site is geschreven en samengesteld door Zwi Goldberg. Ik ben een orthodoxe Jood, afkomstig uit Nederland, die nu meer dan twintig jaar in Israël woont en al die tijd Tora geleerd heeft. Op die basis hoop ik iets te mogen bijdragen aan de kennis van het Jodendom in Nederland om onder andere een aantal bestaande misverstanden op te ruimen.

Het overgrote merendeel van de artikelen zijn gebaseerd op Engelse of Hebreeuwse artikelen van, voor zover ik heb kunnen nagaan, orthodoxe bronnen. Alle artikelen zijn zuiver informatief bedoeld en wanneer er fouten in staan, dan spijt mij dat, en hoop ik dat de lezer die ze ontdekt, mij daarop attent zal maken zodat ik ze kan verbeteren.

Zwi Goldberg