Index

Waarom

8

dagen?

Door Rabbi Shimon Apisdorf

Laten wij eens voor een paar minuten diep gaan, mystisch, filosofisch en transcendent. Geen oude Grieken toegestaan.

Heb je wel eens het gevoel dat er meer in het leven zit dan wat je kunt aanraken, voelen of ruiken? Dat er een dimensie naar de realiteit is die niet met een van de zintuigen te ervaren is – maar die net zo reëel is als het gevoel dat je hebt wanneer je de hand van je geliefde vasthoudt? Heb je wel eens nagedacht over de ziel, de niet-fysieke kern van jouw wezen, die niet door röntgenstralen gezien kan worden, maar er toch is. Geloof je in G-d?

Wanneer je op een van deze vragen met ja antwoordt, dan is Chanoeka de feestdag voor jou.

Dit is de reden:

De wereld werd in zeven dagen geschapen. Er zitten zeven noten in een toonladder en zeven dagen in een week. Daarom vertegenwoordigt het getal zeven de fysieke wereld, die wij kunnen aanraken, voelen en ruiken.

Het getal acht echter is transcedent – stijgt uit – boven de zintuigelijk waarneembare wereld. Dat is de reden waarom er „acht” wonder-dagen van Chanoeka zijn. Hoewel acht boven onze zintuigen uitgaat, kan je ziel er wel naar uitreiken en zijn kracht voelen…


ANTI-MILA DECREET

De Grieken hadden een speciale hekel aan de Joodse praktijk van Brit Mila, de besnijdenis van een jongetje op de achtste dag na zijn geboorte. In feite verboden zij officiëel de Brit Mila.

Waarom is daar zo’n sterke weerstand tegen?

Allereerst, de besnijdenis was een belediging van de Griekse filosofie van de perfectie van het menselijke lichaam. Openbare naaktheid was algemeen geaccepteerd in de Griekse maatschappij omdat ieder „lichaam” op zichzelf een stuk kunst was. Griekse Olympische atleten bestreden elkaar naakt. Volgens de Griekse filosofie was de Brit Mila een verminking van een meesterwerk, zoals het spuiten van graffiti op een Rembrandt.

Voor een Jood is Brit Mila een van de sterkste uitdrukkingen van de Joodse identiteit. Een menselijk wezen kan alleen maar zijn grootse schoonheid bereiken wanneer hij wordt aangeraakt door zijn relatie met G-d. De perfect gebeeldhouwde mens herkent en omhelst de realiteit van zijn transcedente ziel.

Tijdens de Griekse onderdrukking was de Brit Mila onacceptabel. Het werd een halsmisdaad.


DAGEN VAN LICHT

Wijze mannen hebben toen acht dagen vastgesteld voor zang en gejuich.

uit Ma’oz Tsoer – Rots van Verlossing, dat elke avond van Chanoeka na het aansteken gezongen wordt.

Nadat de Joden de Tempel op de Grieken heroverd hadden, was het eerste wat zij deden de gouden Menora aansteken. Zij hadden slechts genoeg olie voor één dag en het zou zeven dagen duren voordat nieuwe olie kon worden aangemaakt. Maar er gebeurde een wonder. In plaats van dat hij één dag brandde, brandde de Menora acht dagen. Vandaag steken wij gedurende acht dagen de menora aan, als aandenken aan dit wonder en om geïnspireerd te worden door zijn boodschap.

Op een dieper niveau zijn de acht dagen van Chanoeka transcedent. Dagen waarop wij de gelegenheid hebben om zowel in onszelf te schouwen als rondom, ten einde de ervaring op te doen dat er veel meer is in ons bestaan dan de wereld van de natuur ooit zou kunnen omvatten.

De Grieken haatten de Brit MiIla, omdat het door zijn „achttal” boven de natuur stond. Het wonder van de olie duurde acht dagen om ons eraan te herinneren dat het Joodse leven gehouwen is uit de „Rots” van transcedentie.


Uit: „Chanuka - Eight Nights of Light, Eight Gifts for the Soul,” door Rabbi Sjimon Apisdorf.
http://www.leviathanpress.com
.

De originele Engelse versie van dit artikel is te vinden op http://www.aish.com/chanukahbasics/chanukahbasicsdefault/Why_8_Days$.asp

Copyright © 1995-2002 Aish.com - http://ww.aish.com  
Met toestemming van de eigenaars vertaald door Zwi Goldberg, zwigold@netvision.net.il