Index

Het geven van geschenken

Door Rabbijn Shimon Apisdorf

Het is leuk om deel te nemen aan het winkelen in de „cadeautijd”, maar horen geschenken bij Chanoeka?

Een paar weken geleden werd ik opgebeld door de redacteur godsdienstzaken van een groot landelijk dag­blad en vroeg die mij of zij mij enkele vragen mocht stellen in verband met de komende feestdagen. Zij wilde weten of ik haar een andere „kijk” op Chanoeka kon geven dan die zij had van horen zeggen.

„En wat hoort u dan wel zo zeggen?” vroeg ik.

„Wel, weet u,” begon ze, „dat Chanoeka de strijd om de nationale onafhankelijkheid viert. Of dat het een geschenkentijd is, net als Sinterklaas en Kerstmis, maar dan op z’n Joods.”

Laten wij een ding duidelijk stellen: Er is niets verkeerds aan geschenken op zichzelf. Alleen, ze hebben geen speciale betekenis voor Chanoeka. In feite, wanneer niemand cadeautjes geeft of krijgt met Chanoeka, dan hebben ze niets belangrijks weggelaten van de feestdag.

CULTUREEL OVERWELDIGD

Iedereen die ik ken, met inbegrip van mijn eigen kinderen zullen mij willen wurgen nadat zij dit gelezen heb­ben. Om even een paar dingen recht te zetten: Ja, ik kreeg cadeautjes toen ik een kind kreeg. En ja, mijn vrouw en ik geven onze kinderen een paar cadeautjes met Chanoeka. Zo, nu dat gezegd is…

De reden dat wij cadeautjes geven met Chanoeka is omdat Chanoeka precies valt omstreeks de tijd van Sinterklaas. Onze Joodse feestdag is cultureel overweldigd geworden door de obsessie van de maatschappij om elkaar met Sinterklaas en/of Kerstmis cadeautjes te geven.

Er schuilt een grote historische ironie in het feit dat Chanoeka zo dramatisch beïnvloed is geworden door niet-Joods religie en cultuur. Het Joodse volk heeft gevochten om een vreemde cultuur te weerstaan en heeft die weerstand 2000 jaar gevierd. Nu vinden wij onszelf terug tussen gewoonten van weer een andere cultuur waarmee wij de overwinning van Chanoeka vieren.

Wat zou Jehoeda de Maccabeeër daar wel van gezegd hebben?

DE ZIEL VAN CHANOEKA

Chanoeka gaat om twee altijd aanwezige krachten: duisternis en licht. Het gaat om een strijd tussen twee wereld-ideologieën: Hellenisme en Jodendom. Het gaat om de onwaarneembare menselijke vonk die mensen in staat doen stellen ver boven hun eigen beperkingen uit te komen. Het gaat om de kracht die in een miniatuur klein vlammetje zit, dat de enorme duisternis kan verdrijven. Het gaat over een klein volk dat de meest onverschrokken vijand overwint.

Cadeautjes zijn schitterend – zowel om te geven als om te krijgen. Maar Chanoeka is in de eerste plaats niet een seizoen om geschenken te geven, maar een periode van groei. Het is een moment waarop men zoveel meer kan ontdekken – om nieuwe inzichten te verkrijgen in het Joodse leven en een nieuwe inspiratie voor het leven.

Wat kan er nu nog een groter cadeau zijn dan dat?


Uit: „Chanuka - Eight Nights of Light, Eight Gifts for the Soul,” door Rabbi Sjimon Apisdorf.
http://www.leviathanpress.com.

De originele Engelse versie van dit artikel is te vinden op:
http://www.aish.com/chanukahbasics/chanukahbasicsdefault/Giving_Gifts.asp

Copyright © 1995-2002 Aish.com - http://ww.aish.com  
Met toestemming van de eigenaars vertaald door Zwi Goldberg, zwigold@netvision.net.il