HOME

   -

JOODSE FEESTDAGEN

 Rosj Hasjana

9-10 september 2010

De dag van de rechtspraak, de dag van het blazen op de sjofar. De dag dat de wereld werd geboren.

   

Jom Kippoer

18 september 2010

Jom Kippoer, of Grote Vezoendag, is de heiligste dag van het jaar, de dag waarop we het dichtst bij G-d staan. Het is de dag waarop het vonnis van de rechtspraak wordt gegeven. Op deze dag eten en drinken we niet, maar bidden we tot G-d van de ene avond tot de volgende avond, totdat we opgelucht en blij, dat onze zonden vergeven zijn, weer terugkeren naar huis

   

Soekot

23 - 29 (buiten Israël tot 30) september 2010.

Het Loofhuttenfeest – met Loelav en etrog kamperen we zeven dagen onder de sterren en gedenken dat G-d onze uiteindelijke bescherming is.

   

Sjemini Atsèret en Simchat Tora

(Slotfeest en Vreugde der Wet)

30 september (en buiten Israel 1 oktober) 2010

Aansluitend op het Soekot-feest vieren we uitbundig het einde en een nieuw begin van de jaarlijkse Tora-lezing.

   

Chanoeka (Inwijdingsfeest)

2 tot 9 december 2010

Het feest van het Licht -- waarop we het wonder van het kleine kruikje olie gedenken, waarop de Menora acht dagen bleef branden, en dat ons leven tot op deze dag blijft verlichten.

   

10 Tevet – vastendag

17 december 2010

Op deze vastendag gedenken we dat in het jaar 3336 (425 voor de GJ) Nevoechadnetsar zijn beleg van Jeruzalem begon, hetgeen uiteindelijk leidde tot de Verwoesting van de Tempel en de verbanning van Israël.

   

Toe BeSjevat

20 januari 2011

Het nieuwjaarsfeest van de bomeneen tijd om onze schitterende wereld en de bron van alles te waarderen en de vruchten van het Land Israël te appreciëren.

   

Poeriem

20 maart 2011

Een vrolijk feest waarop we de redding van de Joden in Perzië gedenken, dankzij het dappere optreden van Koningin Ester

   

    Pesach 19 - 25 (26 april 2011)

Het Joodse Paasfeest, het feest van de matses.

Vind de sleutel tot een persoonlijke bevrijding. Vele diepere inzichten in de Haggada en voorschriften voor het feest

   

Jom Hazikaron

9 mei 2011

Israël gedenkt de nagedachtenis van de zes miljoen die door de Nazi's vermoord werden.

   

Jom Haätsmaöet

10 mei 2011

Israels Onafhankelijheidsdag -- de historische terugkeer van het Joodse volk naar het Land Israel is een modern wonder.

 

   

De Omertelling

20 april tot 7 juni 2011

We tellen 50 dagen van Pesach totdat de Tora gegeven werd op Sinai, en we beeiden ons voor op deze grote gebeurtenis met zelfonderzoek en verbetering.

   

Lag Be'Omer

22 mei 2011

Rabbi Sjimon bar Jochai, leefde in de 2e eeuw van de Gewone Jaartelling. Hij was de eerste die in het openbaar de mystieke demensie van Tora onder- wees, bekend als de „Kabbala” en hij is de auteur van de Zohar. Op de dag van zijn overlijden instruëerde hij zijn leer- lingen: „Maak van deze dag mijn dag van vreugde.”

   

Sjavoe'ot (Wekenfeest)

8 (en 9) juni 2011

We vieren de dag dat Tora gegeven werd –  een monumentale ontmoeting tussen G-d en de Israëlieten op de Berg Sinai, een gebeurtenis die de mensheid voor altijd veranderde.

   

17 Tamoez

19 juli 2011

De 17e Tammoez is een vastendag die de val van Jeruzalem gedenkt, hetgeen leidde tot de verwoestiong van de Tempel op Tisja Be'Av, drie weken later.

   

Tisja Be'Av

9 augustus 2011

Een belangrijke vastendag – waarop we gedenken dat op die dag beide Tempels in Jeruzalem verwoest werden. Maar als de Masjiach komt, wordt de Tempel herbouwd en wordt deze dag een feestdag.

 

   

Toe Be'Av

15 augustus 2011

De Talmoed vertelt ons dat vele jaren geleden de „dochters van Jeruzalem gingen dansen in de wijngaarden” op de 15e Av, en „ieder die geen vrouw had, ging daar heen om voor zich een bruid te zoeken”.

 

Seizoenen