Index Lag Be'omer

Index Feestdagen

Lag BaOmer

Lag BaOmer, de 33e dag van de Omer telling – dit jaar 23 mei 2008 – is een feestdag op de Joodse kalender, gevierd met uitstapjes, kampvuren, en andere vreugdevolle evenementen. Velen bezoeken de rustplaats (in Miron in Noord Israël) van de grote geleerde en mysticus Rabbi Sjimon bar Jochai, wiens jahrzeit (verjaardag van zijn overlijden) op deze dag valt.

Rabbi Sjimon bar Jochai, die in de tweede eeuw van de Gewone Jaartelling leefde, was de eerste die in het openbaar de mystieke kant van de Tora – de Kabbala – in het openbaar doceerde, en hij wordt als de auteur beschouwd van het basiswerk van de Kabbala, de Zohar. Op de dag van zijn overlijden gaf Rabbi Sjimon zijn leerlingen de opdracht om deze dag te blijven gedenken als „de dag van mijn vreugde.”

De Chassidische meesters leggen uit dat de laatste dag van het aardse leven van een rechtvaardig persoon gekenmerkt wordt door het punt, waarop „al zijn daden, lessen en werken” culmineren in hun perfectie en het  zenith van hun invloed op ons leven wordt bereikt. Daarom vieren we iedere Lag BaOmer het leven van Rabbi Sjimon en de openbaring van de esoterische ziel van Tora.

Lag BaOmer gedenkt ook een ander vreugdevolle gebeurtenis. De Talmoed vertelt dat in de weken tussen Pesach en Sjawoe’ot er een plaag heerste onder de leerlingen van de grote geleerde Rabbi Akiva, „omdat zij zich niet met respect tegenover elkaar gedroegen.” Deze weken wordt daarom een periode van rouw in acht genomen, waarbij verschillende vreugdevolle activiteiten verboden zijn. Op Lag BaOmer hield het sterven op. Daarom draagt Lag BaOmer ook het stempel van Ahavat Jisraël, de verplichting om je naaste lief te hebben en te respecteren.