Index

Kort overzicht
van de wetten
 voor de Pesach schoonmaak

 

De volgende instructies zijn beslist geen complete halachische gids voor Pesach. Men moet een rabbijn raadplegen voor iedere vraag en iedere twijfel die opkomt, de vele boeken raadplegen die er de laatste jaren over dit onderwerp geschreven zijn, en die vele details bevatten. De volgende instructies zijn afkomstig van Rav Chaim Pinchas Scheinberg, sjlita. [Een uitgebreidere handleiding voor „Hilchot Pesach” (een boekje van 75 bladzijden) is bij ons voor € 10,00 te bestellen bij zwigold@netvision.net.il.

1. Alle plaatsen en alle voorwerpen waar gedurende het jaar chameets (gerezen graanproducten zoals brood, crackers, koek) kan komen, moeten worden schoongemaakt en gecontroleerd worden op chameets vóór de avond die aan de sederavond voorafgaat. Het zoeken naar chameets (details zijn te vinden in de Haggada) begint als de nacht invalt op de avond voorafgaand aan de seder.

2.  Ieder voorwerp en iedere plaats welke niet gebruikt wordt op Pesach, dat gesloten en verkocht is, hoeft niet op chameets gecontroleerd te worden.

3.  Chameets dat (zelfs voor een dier) als oneetbaar beschouwd kan worden, door het bijvoorbeeld te drenken in een smerigsmakende vloeistof, zoals zeepsop, bleekmiddel of amonia, wordt niet als chameets beschouwd.

4.  Er bestaat geen verplichting om chameets te vernietigen dat kleiner is dan een olijf (ongeveer 30 gram) en zo smerig is dat geen mens het zal eten.

5.  Oppervlakten, kasten en gleuven waar chameets mogelijk op of in kan zijn gekomen, moeten goed gewassen worden en men moet er goed op letten dat het reinigingsmiddel goed in de gleuven, breuken en kreuken komt.

6. Kasjeren voor Pesach wordt op dezelfde manier gedaan als gedurende de rest van het jaar.

7.  Het is de gewoonte om ieder oppervlak dat gekasjerd is en dat voor voedsel gebruikt zal worden of waar eetgerei op- of ingelegd zal worden met Pesach, zoals een tafel, aanrecht, kastlade, gasstel, e.d., af te dekken met plastic, tafelzeil of aluminiumfolie.

8. Al het chameets dat niet wordt opgegeten of vernietigd vóór Pesach moet aan een niet-Jood verkocht worden voordat de tijd van het chameets-verbod ingaat (de tijd waarop dit verbod ingaat staat op iedere Joodse kalender en is voor Nederland donderdag 16 april om 10.19 en voor Antwerpen 12.15 (volgens de Loeach van resp. NIK en de Israelitische Orthodoxe Ge­meen­te Antwerpen). De transactie moet door een rabbijn gedaan worden, want de wetten zijn ingewikkeld en er moet een deugdelijk verkoopcontract worden opgemaakt. Het chameets dat verkocht is, moet buiten bereik weggeborgen worden totdat het na Pesach is teruggekocht door de rabbijn.

Geschreven door Rabbi Mordechai Becher, Ohr Sameach

http://www.ohr.org.il/special/pesach/cleaning.htm