Index

 

Voorschriften voor Feest- en Middendagen

Door Rabbi Mordechai Becher – Ohr Somayach International

Hilchot Jom Tov

1.     Mo’eed – Onderbreekt ons dagelijks leven om na te denken over de waarheid van de fundamen­ten van het bestaan. Om kracht te putten voor de dagelijkse activiteiten.

2.     Verboden Melacha op Mo’eed Omzetten en verbetering van de materiële wereld moet stoppen.

3.     Maar bepaalde activiteiten ten behoeve van de feestdagen, die dienen om de feestvreugde te vergro­ten, zijn toegestaan.

4.     Activiteiten die direct „natuurlijke vreugde” produceren voor de viering van de Jom Tov zijn toege­staan. Vergroting van de feestvreugde wordt door de ziel geconsumeerd: Ochel Nefesj – eten voor de ziel. Dit heeft betrekking of feestmaaltijden e.d. voor het feest zelf. Werkzaamheden die het uiterlijk of de geur verbeteren zijn niet toegestaan. Alleen werkzaamheden die passen in de sfeer van de Jom Tov zijn toegestaan.

5.     Daarom zijn de volgende werkzaamheden toegestaan:

        1. Bereiding van voedsel dat niet de vorige dag gedaan kon worden.

        2. Wanneer de kwaliteit van het voedsel verhoogd wordt wanneer het op de feestdag zelf bereid wordt.

        3. Bereiding van voedsel dat uitsluitend voor de feestdag zelf bestemd is.

6.     Er bestaat geen verbod op slachten, broeden, bakken, roosteren, koken, fijnmaken van kruiden (die anders hun geur zouden verliezen), vuuraansteken en verbranden, dragen, blussen indien dat nodig is voor de bereiding van het voedsel.

7.     Verboden activiteiten – de rest van de 39 melachot van Sjabbat: zoals ploegen, zaaien, vangen, bouwen, reparatie van voorwerpen, het maken van boter en kaas.

8.     Rabbijnse verboden:

        1. Werkzaamheden die lijken op melachot, zoals het wetten van messen, het produceren van vuur.

        2. Werkzaamheden die kunnen leiden tot melachot, zoals het voeden van nog niet gevangen dieren.

9.     Jom Tov Sjeni – De tweede dag Jom Tov buiten Israël heeft dezelfde wetten als de eerste dag. Dit is ook van toepassing op:

        ●   Buitenlandse toeristen in Israël (tijdens de eerste zes maanden van ieder verblijf);

        ●   Israëli’s die in de diaspora wonen;

10.  Wetten voor Eroev Tavsjillien wanneer de eerste Jom Tov (buiten Israël) op donderdag valt of in Israël op vrijdag, dan mag men op Jom Tov koken en bakken voor de aansluitende Sjabbat, mits men een eroev tavsjillien gemaakt heeft, die bestaat uit:

Twee soorten voedsel, één gebakken en één gekookt (bijv. een gekookt ei en een matse) worden opzij gezet op de vooravond van Jom Tov met een beracha en een verklaring (in de taal die men verstaat, zie Machzor of siddoer).

Men mag op de Jom Tov niets voorbereiden ten behoeve van een werkdag. Men eet de eroev tavsjillien op Sjabbat bij een van de maaltijden.

11.  Halleel Op Jom Tov wordt heel Halleel gezegd, waarmee wij G-d prijzen voor Zijn wonderen.

12.  Kiddoesj Zowel ’s avonds als ’s ochtends wordt kiddoesj gemaakt, net als op Sjabbat.

13.  Havdalla Na afloop van Jom Tov wordt Havdalla gemaakt, maar zonder kruiden en zonder kaars.

 

Chol Hamo’eed – de tussen dagen

1. Het gebod van Tora om een Mo’eed te maken is nader verklaard door de geleerden van de Misjna en Talmoed.

2. Alle inspannende werkzaamheden zijn veboden, behalve:

    ● indien dat een financiëel verlies zou veroorzaken;

    ● werkzaamheden die nodig zijn voor de Mo’eed (en die niet van te voren gedaan konden worden).

● lichte werkzaamheden die geen speciale scholing of inspanning vragen (zoals het aandoen van licht, autorijden e.d.)

3. Het voornaamste doel van de Mo’eed is om de lessen van het feest te absorberen zonder de afleiding van de wereldse werkzaamheden. Het is daarom goed om extra Tora te leren tijdens de Mo’eed.

4. Men hoort vlees te eten en wijn te drinken op alle tussendagen van de Mo’eed.