Index

HET GEBED VAN DE LEGE STOEL

 

Het Joodse volk heeft onmetelijke geleden in de afgelopen eeuw alleen reeds. De crisis van vandaag eist onze uiterste aandacht.

Door Rabbijn Naftali Schiff

 

Herinnert u zich de Seder van 50 jaar geleden nog?

We hadden lege stoelen in onze familie na de Nazi Holocaust.

Herinnert u zich nog de Seder van 20 jaar geleden?

Wij hadden een lege stoel in ons huis voor een Jood in de Sovjet Unie.

Dit jaar is ongeveer 50% van de Joodse jongeren over de hele wereld (ook in Nederland) verloren door apathie of assimilatie. Zouden wij geen stoel voor hen openlaten aan de seder dit jaar?

Wanneer u, die dit leest tot diegenen hoort die wel de seder vieren dit jaar, misschien wilt u en uw familie dan deelnemen in dit gebed:

Lieve G-d,

Dank U dat U ons het plezier hebt gegund om ook dit jaar met onze familie en vrienden de Seder samen te vieren.

Wilt U, net zoals onze familie samen zit op deze Sederavond, daarbij alle afstanden en verschillen overbruggend, alstublieft helpen  het Joodse volk te genezen van zijn interne scheuren en breuken van tweedracht. Alstublieft geef ons de wijsheid en de inspiratie om in te zien dat Joden over de hele wereld deel uitmaken van een grote familie.

Gezamelijk hebben wij de beroeringen van de afgelopen 3.300 jaar overleefd en hebben wij onze stempel gezet op de beschaving, overal waar wij gingen.

Vandaag verliezen wij ieder tweede Joods kind aan de verwoestende werking van de apathie en assimilatie.

Lieve G-d,

Help ons deze jonge Joden tot ons terug te brengen, terug naar U.

Zij zijn onze kinderen.

Zij zijn onze kleinkinderen.

Zij zijn onze toekomst.

Zij zijn Uw kinderen.

Sterk ons in ons voornemen en de vastberadenheid waarmee wij hen willen bereiken, om hen over de schoonheid en het belang van onze kostbare erfenis Uw Tora te vertellen, zodat tezamen, alle Joden een gemeenschappelijke toekomst tegemoet kunnen gaan.

Laat er, alstublieft G-d, volgend jaar geen lege plaatsen aan onze Sedertafel zijn.

 

http://www.aish.com/holidays/passover/articles/the_empty_chair_prayer.asp