Index Feestdagen

 

Home

 

 

Andere artikelen over Rosj Hasjana


Hoor de Sjofar ¯


ABC van Eloel


Rosj Hasjana: Een tijd van verbondenheid door Rabbi Ahron Soloveichik zl.


Slichot en de 13 Attributen


Rosj Hasjana door Eliyahu Kitov


Wetten van feest- en tussendagen


De maand Eloel


Hilchot Eloel, Rosj Hasjana en Tien dagen van Inkeer


De Symboliek van de Sjofar


Wetten en minhagiem voor Rosj Hasjana


De tekens van Rosj Hasjana


Wij staan verenigd


Rosj Hasjana in het kort


Chassidisch inzicht in Rosj Hasjana


Channa's Gebed


 

De Adam Factor

Wejadaa Kol Pa'oel Kie Attaa P'alto

En ieder voorwerp zal weten dat U het gemaakt heeft; en ieder schepsel zal begrijpen dat U het heeft geschapen; en ieder ding dat levenslucht in zijn neusgaten heeft, zal verkondigen: G-d, de G-d van Israel, is koning, en Zijn souvereigniteit regeert over alles...

Rosj Hasjana gebeden

De Hebreeuwse taal heeft geen woord voor „dingen,” voor „voorwerpen” of voor „stof.” Zelfs de woorden „fysiek” en „materie” zijn leenwoorden. In het Hebreeuws zijn alle dingen  devariem – „woorden.” Woorden: articulaties van de ziel, gekristaliseerde gedachten. En daarom, alles wat bestaat is G-d en Zijn woorden.

Ten slotte, G-d sprak en de wereld ontstond. De magie hiervan is dat deze woorden zo dicht opeen gepakt staan, dat we ons niet realiseren dat het woorden zijn – we ervaren ze als dingen; onafhankelijke, autonome dingen die alleen maar hier zijn, omdat ze hier zijn, alsof ze in het geheel geen oorzaak hebben.

Dit is de opdracht waarmee we op deze wereld kwamen, die we moeten volbrengen: Dat niet alleen wij, niet alleen de mensheid, maar dat ieder effect zijn oorzaak moet kennen, iedere vorm zou moeten begrijpen waardoor het zijn vorm gekregen heeft – de hele wereld zou een transparante handschoen moeten worden voor de G-ddelijkheid die het bevat. Zelfs dit gevoel van „hier ben ik, omdat ik ben” zal gezien worden als een verdraaide reflectie  van de ware essentie van alle dingen – de enige die „er alleen maar is omdat Hij er is.”

Dit is in feite wat Adam op zijn allereerste dag kreeg.:

Een oude Midrasj vertelt ons dat toen Adam uit zijn slaap tot leven ontwaakte, hij alle andere schepselen over hem heen gebogen zag staan, om hem te aanbidden. Daar zij de eerste schepselen waren, realiseerden zij zich dat iemand hen gevormd moest hebben – en Adam scheen de voor de hand liggende candidaat.

Adam realiseerde zich echter wat anders, en dus communiceerde hij met hen en bracht al de schepsels tot het besef dat er een veel Hoger Wezen was, niet iets zoals alle schepselen, maar een Onbegrensde Schepper, die alle schepselen op de wereld gebracht had en Die doorgaat ieder van hen  te onderhouden en in leven te houden – met inbegrip van hemzelf.

Sedertdien is dit de opdracht voor alle nakomelingen van Adam: om de hele schepping op een hoger niveau van bewustzijn te brengen.


Tzvi Freeman 

Rabbi Tzvi Freeman is het hoofd van het Chabad.org Ask The Rabbi team, en is een senior lid van het Chabad.org editorial team. Hij is de auteur van een aantal zeer originele weergaven van Kabbala en Chassidische lessen, met inbegrip van het algemeen  toegejuichde "Bringing Heaven Down to Earth." U kunt Tzvi's boeken hier bestellen.