Andere artikelen over Rosj Hasjana

Home

Rosj Hasjana in het kort

Het feest van Rosj Hasjana – de naam betekent „Hoofd van het jaar” – wordt twee dagen gevierd, te beginnen op 1 Tisjri, de eerste dag van het Joodse jaar. Het is de verjaar­dag van de schepping van Adam en Eva, de eerste man en vrouw en hun eerste handelingen met betrekking tot de rol van de mensheid in G-ds wereld.

Rosj Hasjana benadrukt dus de speciale relatie tussen G-d en de mensheid: onze afhankelijkheid van G-d als onze Schepper, Die ons in leven houdt, en G-ds afhankelijkheid van ons als diegenen die Zijn aanwezigheid in de wereld bekend en voelbaar maakt. Ieder jaar op Rosj Hasjana „passeren alle bewoners van de wereld voor G-d langs, als een kudde schapen,” en wordt er door het Hemelse gerechts­hof beslist „wie zal leven en wie zal sterven… wie zal verarmen en wie rijk zal worden; wie zal vallen en wie zal oprijzen.” Maar dit is ook de dag waarop wie G-d tot Koning over het Universum uitroepen. De Kabbalisten leren ons dat het voortdurende bestaan van het universum afhankelijk is van de vernieuwing van de G-ddelijke wens van het bestaan van een wereld, wanneer wij G-ds koningschap ieder jaar op Rosj Hasjana accepteren.

Het centrale thema bij de viering van Rosj Hasjana is het geluid van de sjofar, de ramshoorn, die het symbool is van de trompet, die geblazen wordt wanneer een volk zijn koning kroont. Het geschrei van de sjofar is ook een oproep tot berouw en inkeer, want Rosj Hasjana is ook de verjaardag van de eerste zonde van de mens en zijn berouw daarover. Het is de eerste van de „Tien dagen van inkeer,” die hun hoogtepunt vinden in Jom Kippoer – Grote Verzoendag.

Een andere betekenis van de sjofar is om ons te herinneren aan de „Binding van Jitschak op het altaar,” hetgeen plaats vond op Rosj Hasjana en waar een ram de plaats in nam van Jitschak als een offer aan Hasjem. Wij roepen Avrahams bereidheid op om zijn zoon te offeren, en smeken of de verdienste van deze daad achter ons staat als we bidden voor een jaar van leven, gezondheid en voorspoed. Alles bij elkaar worden er honderd stoten op de sjofar gegeven gedurende de hele dienst van Rosj Hasjana.

Tot de standaard gewoonten van Rosj Hasjana behoort ook: a) het eten van appel, gedoopt in honing, hetgeen ons verlangen naar een zoet jaar symboliseert en het eten van ander speciaal voedsel die de zegeningen van het nieuwe jaar symboliseren. b) We wensen elkaar een Sjana tova takateev wetechateem – moge je worden ingeschreven en gezegeld voor een goed jaar. c) Tasjliech, en speciaal gebed dat aan de oever van een zee, rivier, beek, meer of plas water gezegd wordt, in navolging van het vers: „En U zult hun zonden in de diepte van de zee werpen.”

En zoals op iedere belangrijke Joodse feestdag wordt er na het aansteken van de kaarsen en na het zeggen van de gebeden, Kiddoesj gemaakt en een zegening uitgesproken over twee challe’s.