Index

      Symboliek van de Sjofar

                                                                Door Rabbi Shraga Simmons, Aish HaTorah

De Sjofar is hèt typische symbool van Rosj Hasjana. Is het alleen maar een primitieve trompet? Of zit er meer achter?

Tijdens het blazen van de sjofar op Rosj Hasjana merken wij op dat er drie verschillende geluiden zijn te onderscheiden:

1. De Tekia -- één langgerekt geluid
2. Sjewariem -- drie middellange, huilende klanken
3. Teroea -- 9 snelle korte stoten.

Hoor de Sjofar (Je hoort: Tekia - Sjewariem - Teroea - Tekia)

Laten wij eens ieder van de Sjofar-geluiden nader onderzoeken en zien hoe zij verband houden met de verschillende namen voor Rosj Hasjana.

DE TEKIA

Rosj Hasjana is de dag waarop wij accepteren wie G-d is. Wij maken dat begrip een deel van ons-zelf zodat het een levend deel van onze dagelijkse realiteit wordt. G-d is almachtig. G-d is de Schepper. G-d onderhoudt alles en iedereen. G-d is de toezichthouder. Kortom, G-d is de Koning van het Universum.

Maar voor velen van ons roept het begrip koning beelden op van een inhalige, op machtshonger beluste despoot die zijn onderdanen onderdrukt en hun belangen ondergeschikt wil maken aan zijn eigen egoïstishe verlangens.

In de Joodse traditie echter is een koning in de eerste plaats een dienaar van het volk. Zijn enige zorg is het geluk en de harmonie van zijn mensen. Zijn wetten en verordeningen zijn alleen maar ten goede van zijn volk, niet voor hemzelf (zie Maimonides, Wetten voor Koningen 2:6).

Het doel van Rosj Hasjana is om G-d tot onze Koning te kronen. De Tekia -- de langgerekte sjofar-stoot -- is het geluid van de kroning van de Koning. In de Tuin van Eden was het eerste wat Adam deed G-d tot Koning uit roepen. En nu verklaart de sjofar tegen ons en de wereld: G-d is onze Koning. Wij zetten onze waarden op een rij en keren terug  naar de realiteit van G-d als die alleen de wereld bestuurt· de geschiedenis leidt, bergen verzet en Die voor ieder menselijk wezen individueel en persoonlijk zorgt.

Maimonides voegt daar één belangrijke kwalificatie aan toe: Het is niet voldoende dat G-d mijn Koning alleen is. Zolang de hele mensheid G-d niet als Koning erkent, dan mankeert er iets aan mijn eigen relatie met G-d. Een deel van mijn liefde voor de Almachtige is alle mensen ertoe te brengen om Hem te accepteren als Koning. Dat is natuurlijk een een uitdrukking van mijn diepe bezorgdheid voor anderen. Maar het raakt ook de manier waarop ik G-ds alles omvattende Koningschap ervaar.

DE SJEWARIEM

Wanneer wij nadenken over het afgelopen jaar, dan weten wij, diep van binnen dat wij niet aan ons potenti[eel voldaan hebben. In hetkomende jaar willen wij die kans niet opnieuw verspelen. De Kabbalisten zeggen dat de Sjewariem -- die middellange, huilende stoten -- het snikken weergeeft van het Joodse hart -- dat verlangt naar erkenning, om te groeien om te bereiken.

Iedereen heeft de capaciteit om te veranderen en groot te zijn. Dit kan veel sneller bereikt worden  dan je ooit gedroomd hebt. Laat jezelf niet gevangen nemen door het verleden. Je weet dat je enorme capaciteiten bezit. Op het moment dat de sjofar geblazenw ordt, schreeuwen wij het uit tot G-d vanuit het diepste van onze ziel. Dit is het moment waarop onze zielen voor de Almachtige staan, zonder barrières -- dat we onszelf werkelijk kunnen laten gaan.

DE TEROEA

Op Rosj Hasjana moeten wij wakker worden en eerlijk en objectief zijn over ons leven: Wie wij zijn, wie wij waren en in welke richting wij verder gaan. De Teroea -- 9 snelle korte stoten -- hebben gelijkenis met een electronische alarmklok, die ons wekt uit onze geestelijke sluimer. De sjofar brengt helderheid, maakt ons alert en geconcentreerd.

De Talmoed zegt: Wanneer er rechtspraak beneden is, is er geen rechtspraak van boven nodig. Wat dat betekent, is dat als wij de tijd nemen en serieus, oprecht en realistisch reconstrueren hoe wij in het verleden ons doel gemist hebben en wat wij in de toekomst verwachten te veranderen, dan hoeft G-d ons niet op te wekken tot dat wat wij al weten.

G-d wil dat wij een eerlijke poging doen om maximaal gebruik te maken van wat Hij ons gegeven heeft. Je wordt niet verwacht te zijn wie je niet bent. Er wordt niet van je verwacht dat je bent als Awraham Awinoe of als Mosjé Rabbeinoe. Je wordt verwacht te leven naar je eigen capaciteiten. Je wordt beoordeeld naar wat jijzelf had kunnen bereiken en wat je in werkelijkheid bereikt hebt. Maar je kunt G-d niet om de tuin leiden.

De reden waarom wij het contact verliezen en fouten maken is omdat wij niet iedere dag de tijd nemen om contact te maken met onze diepste verlangens en essentie. De oplossing is om iedere dag jezelf af te vragen: Zit ik op het goede spoor? Ben ik geconcentreerd? En wanneer Rosj Hasjana nadert zal dan de alarmklok minder irritant rinkelen.