Sjawoeót index

 

Sjawoe’ot  5764

·       Na’asee Wenisjma

·       Zeven redenen waarom wij de Megilla Ruth lezen op Sjawoe’ot

·       De minhag om de hele nacht van Sjawoe’ot te leren

(Met toestemming overgenomen van Ohr Sameach, Jerusalem)

Na’asee Wenisjma

Rav Simo’i leerde: „Toen Klal Jisraël zei: ‘Na’asee’ voordat zij ‘Nisjma’ zeiden, kwamen 600.000 Malachei HaSjaret [dienstdoende engelen] naar ieder van de leden van Klal Jisraël en kroonden hen met twee kronen – één voor ‘Na’asee’ en één voor ‘Nisjma’.” (Sjabbat 88a)

De Tora is de uitdrukking van de wil van Hasjem. Daar Hasjem en Zijn wil niet te scheiden zijn, dan is, net zoals Hasjem oneindig, ook Zijn Tora oneindig. In tegenstelling daartoe is een mens beperkt van intellect.

Wanneer Klal Jisraël eerst Nisjma had gezegd – wij zullen het begrijpen – voordat zij Na’asee – we zullen het doen – zeiden dan zou dat betekenen dat zij met hun beperkte intellect wilden beoordelen of de oneindige wijsheid van Hasjem voor hen geschikt was om het alleen dan te accepteren. Dat zou een choetspa zijn geweest.

Door na’asee te zeggen voor nisjma toonden zij de Tora van Hasjem ‘ongezien’ te willen accepte­ren. Na de onvoorwaardelijke acceptatie van na’asee betekent nisjma dat wij bereid zijn om ons verstand, onze hersenen en onze harten te openen, om Torat Hasjem te begrijpen, voor zover Hasjem wil dat wij dat zullen doen.

Vanwaar kreeg Klal Jisraël de capaciteit om na’asee wenisjma te zeggen? Rav Meïr Sjapiro zatzal van Lublin leerde dat deze capaciteit zijn oorsprong vond in onze voorvader Awraham Awinoe.

„Kijk naar de hemel en tel de sterren. Kun je ze tellen?… Zo zullen je nakomelingen zijn.”

(Bereisjiet 15:5)

Toen Hasjem Awraham beloofde dat zijn eigen zoon zijn erfgenaam zou zijn, nam Hij Awraham mee naar buiten en zei tegen hem: „Tel de sterren.” Awraham Awinoe begon de sterren te tellen, precies zoals Hasjem hem gezegd had. Daarop vroeg Hasjem aan Awraham: „Kun je ze tellen?” – Waarom probeer je ze te tellen  wanneer het voor een mens onmogelijk is ze te tellen? Net zoals jij, Awraham, trachtte te doen wat Ik wilde, zonder eerst te overleggen of je daartoe in staat was, „Zo zullen je nakomelingen zijn,” zo zullen je nakomelingen zeggen: „Na’asee” vóór „Nisjma.”

Wanneer een Jood de Tora alleen wil accpeteren wanneer hij haar begrijpt, dan zal zijn beperkte intellect hem verhinderen het ooit te begrijpen. Maar wanneer hij bereid is Tora te accepteren zonder dat hij het begrijpt, dan zal hij door Hasjem gezegend worden met een waar begrip van Tora.

Zei Reisj Lakisj: „De Heilige, gezegend zij Hij, zal ze (die kronen) in de toekomst aan ons teruggeven, zoals er gezegd is: ‘Zij die verlost worden door Hasjem zullen terugkeren naar Zion in een Lied en met eeuwigdurende vreugde op hun hoofden.’”

(Sjabbat 88a)


Zeven redenen waarom wij de Megillat Ruth lezen op Sjawoe’ot

  1. De gebeurtenissen in het Boek Ruth vonden plaats tijdens het oogst-seizoen. Sjawoe’ot is het Feest van de Oogst.

  2. Ruth was een bekeerlinge tot het Jodendom. Bekering is een individuele „Kabbalat HaTora.”

  3. Ruth de Moabitische mocht trouwen met Boaz, gebaseerd op de drasja (een verklaring van de Mondelinge Leer) van het vers: „Een Moabiet mag niet trouwen in de Gemeenschap van Hasjem” (Dewariem 23:4) [Maar een Moabitische wel, zegt de Mondelinge leer]. Dit is een aanwijzing voor de eenheid tussen de Geschreven Tora en de Mondelinge Tora.

  4. Koning David werd geboren op Sjawoe’ot. Koning David was een afstammeling van Boaz en Ruth. De Megillat Ruth eindigt met Davids afstamming.

  5. Om het grote belang van Gemilloet Chassiediem – liefdadigheid – te leren.

  6. Om te leren dat de Tora alleen verkregen kan worden door beproevingen en in armoede.

  7. De naam Ruth heeft de nummerieke waarde van 606. Op de Berg Sinaï ontving het Joodse Volk 606 mitswot, behalve de 7 Noachidische wetten.


De Minhag om de hele nacht van Sjawoe’ot te leren

De Arizal schrijft:

„Weet dat ieder die in het geheel niet slaapt deze nacht maar zich bezig houdt met het leren van Tora, beloofd wordt dat hij het jaar zal volmaken en dat hem geen kwaad zal overkomen.”

Misjna Beroera 494:1

·       De Midrasj zegt dat hetJoodse Volk sliep op de nacht voor Matan Tora en dat Hasjem hen de volgende ochtend moest wekken.

·        Waarom sliepen zij aan de vooravond van deze zo belangerijke dag? Zij wisten dat Hasjem, als Hij de Tora aan hen gaf, tegen hen zou spreken. Voordien ontvingen Profeten  hun profetie als zij sliepen: Awraham sliep tijdens de brit bein habitariem [het verbond tussen de stukken], Ja’akov sliep toen hij het visioen had van de ladder, en Joseef kreeg zijn profetieën in een droom. Dus door te gaan slapen, bereidden zij zich voor op Matan Tora. Maar dat was ver­keerd.

·         Om dit te „herstellen” blijven wij nu de hele nacht wakker in afwachting van onze eigen Kabbalat Tora.

·        Hasjem zegt: „Ik zal op jullie rein water sprenkelen en jullie zullen rein zijn” (Jechezkel 36:25) – „Water” betekent hier Tora. Om Tora in ontvangst te kunnen nemen moeten wij onszelf voorbereiden door onze harten te reinigen. Hoe doen wij dat? Door te baden in de „reinigende wateren” van Tora.

·        De Tora is ons dierbaar en is kostbaar voor ons. De extra inspanning die wij doen om de hele nacht Tora te studeren, illustreert dat.

·         „Hij geeft wijsheid aan de wijze” (Daniël 2:21). Een rijke man kan makkelijker een lening krijgen dan een arme man. Evenzo kan een wijs mens makkelijker meer wijsheid vergaren dan een dwaas. Wanneer wij graven in de wijsheid van Tora, beloont Hasjem ons met meer wijsheid.

Rabbi Mordechai Perlman sjlita, Ohr Somayach