Index

Home


áń"ă

HET JOODSE GEZINSLEVEN
Door: O. Ben-Perach 


 

Aflevering  5                        TAHARAT HAMISJPACHA (2).

 

In de status van de getrouwde vrouw onderscheiden we twee mogelijkheden:

1)                  Of ze is nida (onrein)

2)                  Of ze is tehora (rein)

Deze twee wisselen elkaar af. Een andere mogelijkheid is er niet, ook geen tussenstatus.

In elk van de beide gevallen moeten man en vrouw leren hoe met elkaar om te gaan.

Iedere periode kan men in tweeën verdelen. In de reine periode worden er handelingen gedaan ter voorbereiding van de nida-periode, en in de nida-periode worden er handelingen gedaan ter voor­bereiding van de reine periode. Ter vereenvoudiging kunnen we het bovenstaande schematisch weergeven.

 

                         TEHORA                                                                     NIDA

a) Hoe gaat men          b) voorbereiding op                  a) Hoe gaat men      b) voorbereiding op

    met elkaar om             de nida periode                         met elkaar om      de reine periode

 

De vrouw heeft hier een heel belangrijke taak gekregen met grote verantwoordelijkheid n.l. het zorgen voor de tahara in Am Jisraeel. De verantwoordelijkheid is zo groot omdat haar man totaal van haar afhankelijk is in deze, en op haar moet vertrouwen dat ze alle halachot (wetsbepalingen) stipt opvolgt, omdat er geen mens bij is die haar controleert. Ook G’d heeft meer vertrouwen in de vrouw dan in de man dat ze Zijn reinheidswetten opvolgt, daarom heeft Hij haar de mitswa van Taharat Hamisjpacha (hierna verkort: t.h.) in handen gegeven.

De handelingen die een vrouw die nida is doet om rein te worden zijn:

1)                  Hefseek tahara en moch dagoek

2)                  Sjiw’a neki’im = het tellen van 7 schone dagen met de bijbehorende controles (bediekot)

3)                  Chafiefa = het grondig wassen van het hele lichaam

4)                  Ijoen = het controleren of het lichaam echt schoon is van top tot teen en niets vergeten is

5)                  Tewiela = het onderdompelen in een mikwa (ritueel bad)

De details zullen we met G’ds hulp in komende afdelingen nader bespreken.

In Shier hashieriem [5:11] wordt een innig verband gelegd tussen de vele details van deze mitswa enerzijds en G'ds waardering daarvan anderzijds:

Koning Shlomo zegt over de Eeuwige: ,,kwoetsotav taltaliem shechorot keorew” = zijn krullende haarlokken zijn zwart als een raaf”. Dit is de letterlijke vertaling. Maar de Midrasj Raba legt het dieper uit: Deze zijn de tilee tiliem = vele heuvels d.w.z. grote hoeveelheden van halachot die te zwart en te ongepast lijken om ze in het openbaar te bespreken, en deze zijn de halachot van taharat hamisjpacha. Over deze halachot zegt de Eeuwige dat ze hem arewot = aangenaam (een woordspel op "orew") zijn.

Ook bij de offers wordt een uitdrukking met de stam arew = aangenaam gebruikt [Malachi 3:4]. Nu kunnen we leren dat als een vrouw zich bezig houdt met de halachot van Taharat Hamisjpacha, dit de Eeuwige net zo aangenaam is alsof ze een mooi offer heeft gebracht.

We kunnen de mitswa van t.h. vergelijken met een mooie melodie en de halachot met muzieknoten. Net zoals de melodie niet gespeeld kan worden zonder de noten, en als zelfs maar 1 noot een halve toon hoger of lager gespeeld wordt, klinkt de melodie vals.

Zo is het ook met de mitswa van t.h. Met alleen mooie gedachten en fylosofieën rondom de mitswa is deze niets waard. De mitswa komt tot uiting door het praktisch uitvoeren van de halachot met precieze nauwkeurigheid. Als men hier „vals speelt” d.w.z. de halachot hier of daar niet precies opvolgt, is de mitswa niet volmaakt. Om de melodie mooi te laten klinken moet men veel oefenen en herhalen. Zo ook met de halachot. We moeten deze steeds herhalen en/of naar lessen gaan over dit onderwerp om geen fouten te maken bij de uitvoering van de halachot. Vooral nadat een vrouw een tijd lang niet naar het mikwa hoefde te gaan omdat ze b.v. zwanger was of geen menstruatie kreeg door het borstvoeden, kan het zijn dat ze een en ander vergeten is en is het nodig om te herhalen.

Het is aan te raden dat man en vrouw de halachot samen leren. Het leren opent kanalen waardoor men makkelijker over moeilijk bespreekbare zaken kan spreken en zodoende bevordert het de geestelijke band tussen beiden.

Belangrijk is het vreugdegevoel bij het vervullen van de mitswa. Niet een gevoel van „het moet nou eenmaal” of „we hebben geen keus”. De vreugde geeft een diepere dimensie aan de mitswa. De mitswa is hierdoor meer volmaakt.