Index

Home

בס"ד

HET JOODSE GEZINSLEVEN

 

Aflevering 7                              RE’IJA

 

De halacha onderscheidt twee soorten bloedingen: Re’ija (bloeding) en Kettem (letterlijk: vlek). In deze aflevering bespreken we de re'ija, in een volgende de ketttem.

 

Re’ija is:

a)      een bloeding die gepaard gaat met een bepaald gevoel (in de halacha wordt dit hargasja genoemd)

b)      bloed op een eed bedieka (onderzoekdoekje) nadat een vrouw zich inwendig heeft onderzocht, ook al ging dat niet gepaard met een bepaald gevoel. Het zou n.l. kunnen zijn dat er wel een gevoel geweest was maar dat de vrouw dit niet gemerkt heeft door de druk die ze heeft uitgeoefend met haar hand bij de uitvoering van het onderzoek.

In beide gevallen is de vrouw onrein volgens de torah,”mide orajta”

 

We spraken net over een bepaald gevoel. We vinden in de halacha drie soorten gevoel (hargasja):

a)      petichat mekor - het gevoel dat de baarmoederhals zich heeft geopend.

b)      Mizdaze’a kol goefa - een hevige rilling door het lichaam.

c)      Ziwat dawar lach - het gevoel dat iets de vagina in vloeit. Er zijn meningen die zeggen ook als ze iets binnenin de vagina voelt vloeien. (Het gevoel van vochtigheid in de onderkleding behoort niet tot het gevoel dat de halacha bedoelt).

Er zijn veel meningen die zeggen dat gevoel nr.3  niet uit de Tora is en dat daarom in voorkomend geval een rabbijn geraadpleegd moet worden.

 

Een  vrouw die een hargasja heeft gehad moet zichzelf onmiddelijk (binnen 5 minuten) met een eed bedieka onderzoeken !

o       Als ze een onreine afscheiding bij het onderzoek op de eed bedieka vindt, is ze onrein.

o       Als ze een reine afscheiding op de eed bedieka vindt, is ze rein.

o       Als ze geen enkele afscheiding vindt, zou het kunnen zijn dat ze onrein is geworden door een klein druppeltje bloed dat verloren is gegaan want de halacha neemt aan dat een hargasja veroorzaaakt wordt door iets dat het lichaam verlaat en meestal is dat bloed. In dit geval dat ze geen afscheiding vindt anders dan het natuurlijke vocht, moet ze een rabbijn vragen wat haar status is.

 

Wanneer de vrouw  een hargasja heeft gehad en ze was niet in de gelegenheid om zich onmiddelijk te onderzoeken, en daarom onderzocht ze zich later, moet een rabbijn raadplegen ook al vond ze een reine afscheiding.

 

 

Een vrouw die veel hargasjot (meervoud van hargasja) heeft met een rein resultaat, kan zichzelf een chazaka maken, opdat ze zich niet voortdurend hoeft te onderzoeken. Hoe gaat dat in z`n werk?

Gedurende haar reine periode onderzoekt ze zich drie keer nadat ze een hargasja heeft gehad (iedere keer dezelfde hargasja). Dus: hargasja – onderzoek; hargasja –onderzoek; hargasja -onderzoek. Als alle drie keren een rein resultaat hadden, mag ze aannemen dat deze hargasjot veroorzaakt worden door reine afscheidingen. In het vervolg bij een zelfde hargasja hoeft ze zich niet meer te onderzoeken.

 

 

We willen een paar woorden toevoegen over hargasjot.

De profetieën die in de Tenach zijn vastgelegd hebben eeuwige waarde en geldigheid. Hetzelfde geldt voor de halacha. Deze wordt niet veranderd, ook al lijkt het in onze ogen dat de levenssituatie veranderd is, en dat daarom de halacha van haar geldigheid heeft verloren.

Vandaag de dag zijn de menselijke lichamen niet meer zo sterk als in de tijd van de talmoed. Dit kan zijn door verandering van voeding, milieuvervuiling en andere factoren. Daarom kennen heel veel vrouwen de hargasjot (gevoelens) niet meer waarover we hierboven gesproken hebben. Toch is het mogelijk te leren luisteren naar het eigen lichaam. Men kan zich afsluiten van het lawaai om zich heen en zich concentreren op wat er binnenin gebeurt. Men kan leren om te voelen. Zo kan een vrouw door training opeens wel b.v. het openen van de baarmoederhals voelen.

Dit luisteren naar het lichaam kan men ook uitbreiden met het luisteren naar de ziel. Neem op gezette tijden de tijd om na te denken over je handel en wandel op aarde, over je taak als mens en als Jodin/Jood in deze wereld. Zou G`d tevreden zijn met hoe je deze taak vervult? Hoe voelt je ziel zich? Voelt ze geen leegte, komt ze niet te kort aan spiritueel voedsel?

 

Niet alleen is het belangrijk het eigen lichaam aan te voelen maar ook om de medemens aan te voelen en naar de medemens te luisteren. Ook dit kan men zichzelf aanleren. In de wereld van lawaai, spanningen en waar velen langs elkaar heen leven, waar de computer de plaats van vrienden inneemt en het gezinsleven zwaar is aangetast, is het belangrijk om ons bewust te zijn van onze naaste, en te luisteren naar zijn noden en hem aan te voelen.

 

Op deze manier krijgt de stipte halacha een diepere dimensie.