Index

aanmelden

Home


HET JOODSE GEZINSLEVEN
Door: Orli ben-Perach (Evers)-Weyel

 

Aflevering 23                                      Tellen en rekenen II.

In de vorige aflevering bespraken we wanneer een vrouw met een regelmatige menstruatie haar onnat periesja (afzonderingsdag) heeft. In deze aflevering gaan we verder met een vrouw met een onregelmatige menstruatie.

Drie onnot periesja

Een vrouw met een onregelmatige menstruatie heeft drie onnot periesja waarvan er twee samen kunnen vallen.

Omdat het onzeker is wanneer ze gaat menstrueren, houdt ze rekening met de volgende drie punten:

  • Onnat hachodesj – misschien krijgt ze haar menstruatie op dezelfde Joodse datum als vorige maand. Dus als haar laatste menstruatie op 4 Tisjrie overdag begon dan is haar onnat hachodesj op 4 Chesjwan overdag. Deze 4 chesjwan is dus een van de drie dagen van periesja.

 

  • Onnat Haflaga – Misschien is het aantal dagen tussen de huidige menstruatie en de nu komende gelijk aan het aantal dagen tussen de huidige en die daarvoor. B.v. de laatste menstruatie begon op 29 Siwan, en die daarvoor op 2 Siwan. De haflaga tussen beiden is 28 dagen. Om nu de onnat haflaga te berekenen telt men 28 dagen vanaf 29 Siwan en komt men op 26 Tammoez terecht. 26 Tammoez is dan een van de drie dagen van periesja.

 Een vrouw die geen vaste haflaga heeft maar het verschil in dagen tussen de haflagot is nooit meer dan drie, moet een rabbijn vragen hoe ze haar dagen van periesja moet berekenen. B.v. ze krijgt haar menstruatie altijd 28 of 29 of 30 dagen na de vorige menstruatie. Of haar haflaga is bijv. 33, 31, 32.

  • De meeste vrouwen krijgen gemiddeld eens in de 30 dagen hun menstruatie. Daarom gaat een vrouw met een onregelmatige menstruatie volgens de meerderheid van de vrouwen en is voor haar de 30e dag de belangrijkste dag van periesja. Deze dag wordt de “onna benoniet” genoemd. Bij de onna benoniet is het een algemeen geaccepteerde choemra, om niet alleen de onna zelf te houden maar het hele etmaal vanaf de sjekie’a tot de sjekie’a de volgende dag.

Een veel geaccepteerde choemra is, om ook de 31e dag te houden. Het echtpaar moet echter samen beslissen of ze bereid zijn deze dag van periesja te houden.

Nog een choemra die we hier moeten noemen is de or zaroe’a. De Sjach zegt, dat doordat de lichamen vandaag de dag niet meer zo sterk zijn, het zou kunnen zijn dat door een echtelijke samenleving te hebben in het dagdeel (onna) voor de onnat periesja, dit de menstruatie zou doen vervroegen. Daarom zijn er echtparen die zich ook van elkaar afzonderen in de onna die vooraf gaat aan de onnat hachodesj en vooraf gaat aan de onnat haflaga. Dus als de onnat hachodesj op woensdag 5 Nisan overdag valt neemt het echtpaar ook de nacht ervoor in acht. Wanneer echter de or zaroe’a op de avond van de tewiela of chatoena valt, of als de echtgenoot de volgende dag op reis gaat, dan is het voldoende als de vrouw een bedieka doet, en mag ze zich daarna met haar echtgenoot verenigen.

De tabel

Om nu niet in de war te raken met de verschillende data is het aan te bevelen om een tabel bij te houden. Verder, als de vrouw het begin van iedere menstruatie op een jaarkalender (d.w.z. alle maanden staan op een pagina afgedrukt) noteert, dan is dat overzichtelijk en kan ze gemakkelijk zien of ze een vastheid voor een bepaalde menstruatie heeft gekregen.

We zullen een aantal voorbeelden geven. De berekeningen zijn niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Men heeft er geen eindexamen wiskunde voor nodig.

De tabel waar we het hierboven over hadden ziet er als volgt uit.

  

 

 

Joodse datum

 

Dag of nacht

 

Dag van de week

 

Aantal dagen van de haflaga

Data van de periesja

Onnat hachodesj

Onnat haflaga

Onna benoniet 30e (en 31e dag)

a

25 tewet 5765

Dag

Donderdag

29

25 sjewat

24 sjewat

25 (en 26) sjewat

b

Or le 26 sjewat

Nacht

vrijdag

31

Or le 26 adar I

Or le 26 adar I

25 (en 26)

adar I

c

23 adar I

dag

vrijdag

28

23 adar II

20 adar II

22 (en 23)

adar II

 

We zien in de tabel een aantal zaken:

Voorbeeld a: De onnat hachodesj en onna benoniet vallen in dit voorbeeld samen.

Voorbeeld b: De onnat hachodesj, onnat haflaga en de 31e dag van de onna benoniet vallen in dit voorbeeld samen. De onnat hachodesj en onnat haflaga vallen in de nacht tussen zondag en maandag. Volgens de Joodse datum is het dan al maandag de 26e adar I.

Voorbeeld c: We zien hier dat we drie verschillende data van periesja hebben.         

Iedere getrouwde Joodse vrouw dient een dergelijke tabel bij te houden, en alle relevante gegevens nauwgezet te noteren. (Het noteren van de dag van de week is niet strikt nodig, maar vergemakkelijkt het geheel.)

De halachot voor de onnat periesja:

a.  Echtelijke samenleving is verboden en men slaapt niet samen in een bed. Het is aan te bevelen om zich van lichamelijke liefkozing zoals kussen en omhelzen te onthouden. Wie deze beperking in acht neemt wordt gezegend, maar het is geen absoluut verbod. De verdere beperkingen die zijn geboden ten tijde van de niddaperiode hoeft men niet in acht te nemen.

b.  Bedieka d.w.z. een onderzoek in “de plaats” (vagina) met een speciaal wit doekje zoals ook in de zeven schone dagen gedaan wordt. Deze bedieka moet aan het einde van de onna gedaan worden. Het is echter gebruikelijk om twee bediekot te doen: Een aan het begin van de onna en een aan het einde. Dus als een vrouw overdag haar menstruatie gekregen heeft, moet ze haar bediekot van haar onnot periesja ook overdag doen: Een wanneer ze ‘s ochtends opstaat, en een voor de zonsondergang.

Wanneer haar onnot periesja ‘s nachts vallen omdat ze haar vorige menstruatie ‘s nachts had gekregen, moet ze een bedieka na tseet hakochawiem (na “nacht”, d.w.z. wanneer er 3 sterren aan de hemel te zien zijn) doen en een ‘s ochtends wanneer ze op staat.

Wanneer een vrouw ook de “or zaroe’a” houdt, doet ze haar bediekot toch alleen in haar onnat periesja en niet in de or zaroe’a.

Wanneer blijkt aan het einde van de onnat haperiesja na de tweede bedieka dat ze haar menstruatie niet gekregen heeft, mag ze zich weer met haar echtgenoot verenigen. Wanneer haar onnat periesja voorbij is en ze is vergeten om ook zelfs maar1 bedieka te doen, dan moet ze zich onderzoeken wanneer ze eraan denkt. Een vrouw met een vaste menstruatie mag zich niet met haar man herenigen voordat ze een bedieka gedaan heeft. Hetzelfde geldt voor een vrouw met een onregelmatige menstruatie betreffende de onna benoniet

c. Wanneer een vrouw tijdens haar onnat periesja in bad wil zitten of gaan zwemmen, doet ze daarvoor een bedieka opdat als de menstruatie al zou zijn begonnen de bedieka dit bloed opvangt en het niet verloren gaat in het water. Als ze niet eerst die bedieka zou hebben gedaan, zou ze niet weten dat ze al nidda is.

Een onreine vlek (buiten de gewone menstruatie om) waarvoor een vrouw de hele reinigheidsprocedure moet ondergaan telt niet mee voor de berekeningen van de onnot periesja. Maar als een vrouw bloed op een eed-bedieka (onderzoeksdoekje) vindt, moet ze een rabbijn vragen of ze dit bloed moet opnemen in de periesjaberekeningen en zo ja, hoe.

Enkele voorbeelden

In de praktijk zien we dat de echtparen helaas minder op de hoogte zijn van de halachot omtrent periesja dan omtrent het mikwe. Hier onder brengen we een aantal verhalen uit het leven gegrepen die laten zien hoe G’d ons tegemoet komt wanneer we ons inzetten voor Zijn geboden en ons best ervoor doen.

Een vrouw had minstens een jaar last van bloedingen en vlekken tussen de menstruaties door en kon heel moeilijk schoon worden. Op een keer deed ze mee met een cursus over periesja en begon de halacha in praktijk te brengen. Vanaf dat moment was ze schoon en had ze geen last meer van bloedingen.

Een vrouw die net over periesja geleerd had, deed de bediekot op de dag van de periesja. Ze vertelde dat ze bloed ontdekte, dat ze anders niet ontdekt zou hebben die dag, en ze zich dus ‘s avonds met haar man in een situatie van een  erge overtreding zou hebben bevonden.

Een zeer religieus ouder echtpaar wist niet dat de vrouw op de dag van periesja een bedieka moet doen voordat ze zich met haar echtgenoot mag herenigen. De vrouw menstrueerde al jaren niet meer en het echtpaar was zeer geshockeerd toen ze deze halacha leerden (want na haar laatste menstruatie had de vrouw nog wel  dagen van periesja moeten houden . De man en vrouw barstten in huilen uit van verdriet dat ze al die jaren de halacha niet hadden gehouden maar ook van blijdschap dat G’d ze de gelegenheid had gegeven om de fout te herstellen.

Een vrouw met drie dochters wilde heel graag nogmaals zwanger worden. Twee jaar lang lukte het niet tot ze haar lerares van taharat hamisjpacha aansprak en verzocht om nog eens grondig de halachot van periesja met haar te leren. Ze vroeg ook of haar lerares haar aan de onnot periesja kon helpen herinneren. Na twee maanden was ze zwanger.

Soms wacht G’d met het geven van een zwangerschap totdat alle aspecten van taharat hamisjpacha tip-top in orde zijn zodat de baby in pure reinheid geboren zal worden.

 

Samenvatting:

Een vrouw met een onregelmatige menstruatie moet drie onnot periesja (afzonderingsdagen) berekenen. Op deze dagen zou haar volgende menstruatie kunnen komen. Te weten: Onnat hachodesj, onnat haflaga en onna benoniet.

De or zaroe’a is de choemra waarbij man en vrouw zich een onna voor de officiele onna van elkaar afzonderen.

Op de onnat periesja is het verboden om echtelijke samenleving te hebben en om samen in een bed te slapen.

De vrouw doet twee bediekot: Een aan het begin van de onna en een aan het einde ervan.

Op de dag van periesja voordat de vrouw gaat zwemmen of in bad gaat doet ze een bedieka. Voor het douchen is dat niet nodig.

Wanneer na de onnat periesja de menstruatie niet verschijnt, mag de vrouw zich met haar echtgenoot herenigen.

 

Bibliografie

The secret of Jewish femininity                     Tehillla Abramov

Netiwot tohar                                                  Ruth Shemesh.