KSA-Index

Home

Fouten in de Kitsoer Sjoelchan Aroech

Tot mijn grote spijt staan er fouten in mijn vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech. Aan deze vertaling is veel tijd en aandacht besteed, en de vertaling is steeds door mij vergeleken met bestaande vertalingen in het Engels en Duits. Ook heb ik voortdurend gezocht naar Rabbijnen of anderen die bevoegd waren om de vertaling op inhoud te corrigeren. Helaas bleek niemand daartoe bereid. Ik besloot na overleg met enkele rabbijnen toch tot publicatie over te gaan. Helaas zijn er toch fouten in geslopen. Hieronder volgen de tot nu toe gevonden fouten. Een ieder wordt verzocht fouten te vermelden, zodat die hieronder kunnen worden opgenomen:

Par. 9:1 –      De een na de laatste zin eindigt met de woorden  „....en voor de Mitsva” dat moet zijn: en volgens de daarvoor geldende voorschriften

Par. 9:4 –        Halverwege de paragraaf staat: (zie verder § 16). Dit moet zijn § 17.

Par. 27:4 –   Achter de woorden: .....niet open laten liggen moet worden ingevoegd: want ten gevolge daarvan vergeet men wat men geleerd heeft.” 

Par. 81:2 –   Achter de zin: „Een greppel van tien handbreedtes .....en vier bij vier breed” moet worden ingevoegd: „En ook een heuvel die tien hoog en tien bij tien breed is.”

Par. 81:3 –    Vóór de woorden: „De gaten in de muur, enz.” moet worden ingevoegd: „En ook een kuil op openbaar terrein, die minder is dan drie handbreedtes, wordt beschouwd als openbaar terrein.”

Par. 103:14 – De zin: „Zelfs een bruid en bruidegom vasten niet op de dag van hun huwelijk en men houdt die dag geen Jaartijd” moet luiden: „Zelfs een bruid en bruidegom [vasten] niet op de dag van hun huwelijk en ook iemand die Jaartijd houdt [vast niet].”