Home

Clik hier
om het boekje (75 blz.)
à 7,50
te bestellen door bijgaand
formulier in te vullen en op te sturen

INHOUDSOPGAVE
Hilchot Pesach

Inleiding
Hoofdstuk 1: De maand Niesan
Hoofdstuk 2: Ingrediënten van de matsot
Hoofdstuk 3: Het kneden en bakken van de matsot
     De afscheiding van de challa
     Het kneden van het deeg
     Het bakken
Hoofdstuk 4: Chameets
     Inleiding
     A. Straf op het eten van chameets
     B. Mengsels van chameets
     C. Niet eetbaar chameets
     D. Producten die chameets bevatten
     E. Wanneer is chameets verboden?
Hoofdstuk 5: Bedikat chameets
Hoofdstuk 6: De vernietiging van het chameets
Hoofdstuk 7: De verkoop van chameets aan een niet-Jood
Hoofdstuk 8: De vasten van de eerstgeborenen
Hoofdstuk 9: Als Erev Pesach op Sjabbat valt
Hoofdstuk 10: Het kasjeren van het eetgerei en de keuken
     I. Inleiding
     II. Methoden van kasjeren
     III. Voorwerpen, materiaal en het kasjeren daarvan
     IV. Voorwerpen die niet gekasjerd kunnen worden
     V. Algemene voorschriften
Hoofdstuk 11: Maten en gewichten voor Pesach
Hoofdstuk 12: Kitniot en andere minhaĝiem voor Pesach
     A. Kitniot
     B. Gebrukt
     C. Choemre's voor Pesach