- – Tora afdeling: Metsora – Sjabbat Hagadol
  Joodsleven.nl                                                

| Home Wie zijn wij |  Wat is Jodendom | Israel |  Filosofie |  Tora-afdeling | Joods  Familieleven |  Talmoed |  Misjna |

Tanach  | Schrijf ons |

      Sjabbat  | Feestdagen Joodse wet (Halacha) Zeven Noachidische wetten  |    Spijswetten   |   Foto's en afbeeldingen  |  Het MO Conflict  | Links
 

 

WIE ZIJN WIJ

De Tora is ook wel eens genoemd het draagbare thuisland van het Joodse volk en, ten gevolge van de onbreek-bare band tussen het volk en zijn „thuisland,″ zijn beide de ballingschap, de vervolging en de holocaust te boven gekomen en hebben dat over-leefd. Maar er zijn barrières ontstaan die het volk van zijn Tora scheidt, barrières van cultuur, taal en onwetendheid.

Om de barrières te helpen afbreken zijn wij in februari 2002 begonnen met het vertalen van tradionele Joodse teksten in het Nederlands, in een poging om de Joodse gedachte, die duizenden jaren overleefd heeft te presenteren voor wie het woord van Hasjem wil horen, maar de taal niet begrijpt. 

Wij hopen dat deze website daartoe nog beter kan bijdragen, door middel van verhalen voor kinderen en volwassenen over onze grote geleerden, maar ook door vertaling van de tekstboeken over de Joodse levenswijze, de Talmoed en andere klassieke werken.

Wie zijn wij?

Wij, Lea en Zwi Goldberg, zijn twee oud-Rotter- dammers, die in 1982 naar Israël zijn geëmigreerd en nu wonen in Hertzlia, en die, nu zij beiden gepen- sioneerd zijn, hun tijd, met liefde voor Tora kunnen besteden aan deze voorlichting over het klassieke, orthodoxe Jodendom.