Vorige blad

Index Noachidische Geboden

Volgende blad

De zeven Noachidische Geboden

Les 2: Het verbod op afgoderij

Blad 13

Hier volgt een toelichting van deze vier punten:

Voor het Joodse Volk staat in Deuteronomium 6: 4 geschreven:

Hoor Israël, De Eeuwige is onze Gd (leider), de Eeuwige is Één.

Deze zin sluit iedere vorm van pluraliteit wat betreft Gd, uit. Zij het in de zin van polytheïsme (veelgoderij), pantheïsme, of op welke manier dan ook.

Met Hij is Één wordt bedoeld de absolute Één, ondeelbaar en niet samengesteld uit delen.

Dit begrip van ondeelbaarheid is intiem gebonden aan Zijn onbegrensheid. Het woord Echad in het Hebreeuws kent veel verklaringen, o.a. een verklaring van de drie letters die het woord Echad vormen: de aleph, de cheth en de daled.

Dan wordt de nadruk gelegd op de getallenwaarde van deze drie letters:

aleph = 1, cheth = 8, daled = 4.

Aleph betekent ook heer of gezagvoerder en die is één, d.w.z. Hij heerst over de zeven hemelen en over de aarde = 8 - verticaal -.

Hij heerst over de vier windstreken = horizontaal.

Hij is Eén en Enig, want met de Schepping van Hemel en aarde werd noch Zijn absolute Eénheid, noch zijn essentie aangetast. Voor Hem is helemaal niets veranderd met het Scheppen van Hemel en aarde.

Hij is Eén en Enig gebleven. Al de veelvuldigheid van ontelbare en onmete-lijke werelden en schepselen zijn niet meer dan even zovele manieren en mogelijkheden voor ons om Hem en Zijn unieke Eénheid te ontdekken.

Dit is de meest paradoxale uitdaging die men zich kan indenken. Daarbij wordt het Shema = Hoor, eigenlijk bedoeld: begrijp.

Deze regel bepaalt de specifieke verhouding van het Joodse Volk met de Schepper.

De Noachieden wordt toegestaan datgene, dat de Tora definiëert als compagnonschap.

De bron van deze regel vinden we terug in Deuteronomium 4: 19.

Onder zekere voorwaarden wordt aan alle volkeren toegestaan om een bemiddelaar in te schakelen tussen henzelf en hun Schepper.

Men mag daarbij geen zelfstandige functie toeschrijven noch aan hemel-lichamen, noch aan de engelen die de hemellichamen beheersen, noch aan wie of wat dan ook.

Zon geloof wordt gelijkgesteld aan pure afgoderij.

Noachieden mogen wel geloven dat de Schepper een zeker gezag overgedragen heeft aan engelen, enz., maar in de zin van de vrije keuze zoals wij mensen die hebben.

Het toeschrijven van zelfstandige functies aan iemand of aan iets is pure afgoderij en is voor alle mensen verboden. Het feit dat iemand daarnaast ook gelooft in de Schepper verandert niets en blijft afgoderij. Er zijn vele mensen die op deze manier geloven. Ze beweren stellig te geloven in de Schepper, maar geloven niet dat Hij zelf de aarde beheert en in stand houdt.