Index Joods Denken

Home-page

De zeven Noachidische Geboden

Lezingencyclus 1990/ 1991

In het Cheider te Amsterdam

Door Rabbijn J. Friedrich

 ******************************

De tekst is een uitgetypte versie van hetgeen gesproken is en is daardoor spreektaal

Korte toelichting op de naam Noachidische geboden.

 Oorspronkelijk heeft G-d zes regels  opgedragen aan Adam en na de zondvloed

 werd de zevende regel opgelegd aan Noach.

G-d heeft toen een verbond gesloten met Noach i.v.m. de zeven Noachidische wetten.

Achteraf heeft HIJ een afzonderlijk verbond gesloten met het Joodse volk en hen

613 wetsbepalingen opgelegd.

Inhoud 

Les

bladzijde

Les 1: De Status van de wet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les 2: Het verbod op afgoderij 11 12 13 14            
Les 3: De G-ddelijkheid van het recht 15 16 17 18 19 20        
Les 4: De G-ddelijke Waarden 21 22 23 24 25 26 27      
Les 5: Hoe eerlijk is de mens 28 29 30 31 32 33 34 35 36