Kinderhoekje  

Home

Parasjat Hasjawoea - index (voor kinderen)

Bereisjiet

Sjemot

Bereisjiet
De schepping van de wereld
De zondeval van Adam en Chawa
Kajin en Hèwèl

Noach
De vloed
De Toren van Bawel

Lech Lecha
De ruzie tussen de herders van Lot en Awraham
Het verbond tussen de stukken

Wajjera
De Drie Engelen
De Verwoesting Van Sedom En 'Amora
De Ruzie Tussen Sara En Hagar
Jitschak Vastgebonden

Chajjei Sara
De dood van Sara
Eli'ezer haalt Rivka

Toledot
Jitschaks zegen voor zijn zonen

Wajjétsé
Ja'akov Vertrekt
Ja'akovs Drooms
Ja'akov In Charan
Ja'akov Vlucht Voor Lavan

Wajjisjlach
Ja'akov Zendt Afgezanten
Ja'akovs Gevecht Met De Engel
De Ontmoeting Met 'Esav
De Dood Van Racheel

Wajjesjev
Het verblijf in Kena'an
De Dromen van de bakker en de schenker

Mikkeets
De droom van Par'o
Joseef onderkoning van Egypte
De broers van Joseef
Het tweede bezoek van de broers

Wajjigasj
Joseef En Zijn Broers (Vervolg)
De Afdaling Van De Stammen Naar Egypte

Wajechie
De Zegen Van Menasjéh En Efraïm
Ja’akovs Zegen Voor Zijn Zonen
Het Einde Van De Aartsvaders

Sjemot
Rugbrekende Arbeid
De Geboorte Van Mosjé
Mosjé En De Brandende Doornstruik

Waëra
De Opdracht Van Mosjé En Aharon
De Eerste Drie Plagen
Nog Vier Plagen

Bo
De Achtste Plaag
De Negende Plaag
De Tiende Plaag Van De Eerstgeborene
De Uittocht Uit Egypte

Besjalach
De Splitsing Van De Rietzee
De Jammerklachten Van Israël
De Oorlog Met Amalek

Jitro
Jitro Bij De Israëlieten
Jitro En Het Rechtsadvies
Israël Krijgt De Tora
De Tien Geboden

Misjpatiem
Mitswot Van Tora

Kie Tissa
Veertig Dagen Op Sinaï En Het Gemengde Volk
De Val Van Israël
Het Gouden Kalf
De Dertien Eigenschappen

Wajjakheel
De Geschenken Voor Het Misjkan

Pekoedei
De Bouw Van Het Misjkan