Archief Haftara

Home

Haftara Parasjat Balak (Micha 5:6-6:8)

Door Reuben Ebrahimoff

Samenvatting van de Haftara

De Profeet voorspelt dat vóór de oorlog van Gog en Magog de machtige staten van de wereld zich tegen Israël zullen verzamelen. Het Joodse volk zal niet meer verwachten dat zijn redding van enig persoon afkom­stig zal zijn; zij zullen in plaats daarvan voor hun redding vertrouwen op Hasjem, en het Volk Israël zal triomferen over alle volken van de wereld. Micha voorspelt de reiniging van Israël; na de oorlog van Gog en Magog zal Hasjem alle wapens van Israël wegnemen, want zij zullen niet langer meer nodig zijn. Ook zal Hasjem tovenarij, toekomstvoorspellers en afgoden uitbannen, met inbegrip van Asjera-bomen, want alle volken van de wereld zullen zich realiseren dat er slechts één ware G-d bestaat. Israël wordt ervan beschul­digd niet te luisteren naar Hasjems geboden, hoewel zij vele malen daarvoor gewaarschuwd zijn. Hasjem vraagt: „Is dit jullie dank, dat Ik jullie uit Egypte gevoerd heb?” „Is dit jullie dank dat Ik jullie beschermd heb tegen Balak, de koning van Moab?” „Is dit jullie dank voor de manier waarop Bil’am hen geantwoord heeft?” Micha eindigt de Haftara met het advies betreffende wat Hasjem van ons verwacht. Dat is het nastreven van rechtvaardigheid, naastenliefde en in nederigheid wandelen met Hasjem.

Het verband met de parasja

Een van de dingen die Micha opnoemt is de samenzwering tussen Balak en Bil’am om Israël te vervloeken en de mislukking daarvan en vervolgens Bil’ams advies om Israël door middel van ontucht te verleiden tot afgodendienst.

Micha's Biografie

De naam Micha betekent, „Wie is als Hasjem?” Hij leefde in de 8de eeuw voor de Gewone Jaartelling, ongeveer 2800 jaar geleden. Hij was van een plattelandsdorp, Morasjet-Gat, dichtbij de Filisjtijnse grens, in Jehoeda, hetgeen een dagtocht van Jeruzalem af lag. Morasjet-Gat staat ook op de Madaba mozaiek vloer-kaart. De profeet was een dorpsbewoner, die een afkeer had van de grote steden van Samaria en Jeruza­lem, die het symbool waren van luxe en bedrog, hetgeen het volk had gecorrumpeerd. Zijn boek is opgenomen in de Trei-Assar – het boek van de Twaalf Profeten. Hij profeteerde in het koninkrijk van Jehoeda tijdens de regeringen van Jotam, Achaz, en Chezkia. Jesjajahoe, Amos en Hosea leefden ook in die tijd.