Archief

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Choekat (Sjoftiem 11:1-33)

Jiftach was de eerste zoon van Gilad. Zijn moeder was een zona, een vrouw van twijfelachtig gedrag. Daarna trouwt zijn vader met een meer gedistingeerde vrouw en als zijn vader overlijdt gooien de zonen van deze tweede vrouw Jiftach het huis uit. Jiftach wordt beroepssoldaat buiten Erets Jisraël. Dan worden de Joden aangevallen door de Ammonieten en de ouderen van Gilad vragen Jiftach om hun leider te zijn. Jiftach gaat ermee akkoord en vraagt Hasjem om steun. Jiftach tracht een vreedzame regeling te treffen met de koning van Ammon, maar de regeling wordt verworpen. Jiftach zweert dat hij, als hij als overwinnaar uit de strijd komt, het eerste dat bij zijn terugkeer uit zijn huis hem tegemoet komt, zal offeren, . Jiftach haalt een overweldigende overwinning. Hier eindigt de Haftara.

Maar Hasjem was boos op Jiftach, die een gedachtenloze eed had gezworen en zijn dochter kwam het eerst het huis uit. En opnieuw maakte Jiftach een ernstige fout: getrouw aan zijn eed, maar onbekend met de halacha, die dit ten strengste verbiedt, offerde hij haar, zijn enige kind, in de veronderstelling dat hij zijn eed aan Hasjem gestand moest houden.

Het verband met de parasja: In de parasja vragen de Israëlieten doorgang door Edom, maar de koning van Edom weigert en de Israëlieten trekken om Edom heen. In de Haftara doet Jiftach precies hetzelfde.