Index Parasjat Hasjawoea

Archief Haftara

De Haftara voor Parasjat Wajjisjlach

De voorspelling van de val van Edom

Uit het Boek Owadja, 1:1-21. Het boek Owadja is een deel van het boek met de Twaalf Kleine Profeten.

Korte samenvatting van de inhoud van de Haftara van deze week:

Owadja heeft een profetie over Edom, de vijand van Israël. Hij voorspelt dat de volken van de wereld Edom de oorlog zullen verklaren. Ten gevolge van Edoms arrogantie zal het uiteindelijk een vernedering lijden, wanneer Hasjem Edom zal kleineren. Ten slotte zullen zijn vijanden Edom bedriegen, plunderen en leeg­roven. Edom zal in de val gelokt worden om ten oorlog te trekken, maar die zal het verliezen. Edoms land zal troosteloos verlaten achterblijven, omdat het Ja’akov tegenwerkte. Edom mishandelt zijn broedervolk Israel. Tengevolge van de zonden van Edom, zal zijn straf uiteindelijk vergelding zijn. Edom zal maat voor maat terugbetaald worden voor zijn mishandeling van Israël. Ten slotte zal het Joodse volk worden verlost. Owadja spreekt over de overleving van het volk Israël en de toekomstige veroveringen. Israels ballingen zullen terug­keren en de vroegere grenzen zullen hersteld worden. Hasjems Koninkrijk zal voor altijd gevestigd worden.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja:

In de parasja, blijft Ja’akov gewond en hinkend achter als gevolg van zijn confrontatie met de beschermengel van zijn broer Esav. Zo zullen ook de nakomelingen van Esav, de Edomieten, ons volk zowel lichamelijk als geestelijk kwellen en verwonden. Echter, net zoals Ja’akov perfect uit deze gebeurtenis te voorschijn komt, zo zal dat ook gebeuren met het Joodse volk.

Een les van de Haftara

Owadja was niet als Jood geboren, hij werkte voor het slechte Koninklijke paar Koning Achav en Koningin Jezebel. Hij verkoos zich niet te laten beïnvloeden door deze slechte omgeving, maar dichter tot Hasjem te naderen en goede daden te doen. Owadja toonde, dat hoe slecht de omstandigheden ook zijn, ieder mens de mogelijkheid heeft zijn leven te verbeteren. Hij besloot Jood te worden. En hij leerde berachot te zeggen en mitswot te doen en Tora, tefillien te leggen, enz. Dat kan iedereen leren, ook Joden met een minder beroerde achtergrond als Owadja. Probeer het eens.