Archief

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

door Reuben Ebrahimoff

De Haftara van Parasjat Dewariem (Jesjajahoe 1:1-27)

De Sjabbat wordt ook ‘Sjabbat Chazon’ genoemd, de Sjabbat waarop het ‘Visioen’ van Jesjajahoe gelezen wordt. Het wordt altijd gelezen op de Sjabbat voor Tisja BeAv.

Korte inhoud van de haftara

Jesjajahoe was de zoon van Amos, die profeteerde over de droeve toestand van de staat Jehoeda en de stad Jeruzalem in de dagen van de vier koningen Oezziahoe, Jotham, Achaz en Jechizkiahoe. Waarom erkennen de Joden Hasjem niet als een meester, zoals de os zijn meester erkent. Israël heeft zwaar gezondigd. Zij be­grijpen niet dat Hasjem hen zal straffen voor hun misdaden. Hasjem doet een beroep op het Joodse volk om berouw te tonen. Laten zij stoppen met hun niet-kosjere offers en waardeloze dienst. Hasjem leert ons dat we goed moeten doen, gerechtigheid moeten zoeken  en de verdrukten moeten steunen. Wij zouden gerechtig­heid voor de wezen moeten eisen en de zaak van de weduwe moeten bepleiten. Hasjem zegt: „Doe tesjoewa.” Wanneer je slecht bent, wordt dan goed, dan wordt je veel gelukkiger. Hasjem waarschuwt dat de stad Jeru­zalem zodanig veront­reinigd is, dat die alleen nog maar door vuur te reinigen is, zoals men goud zuivert door het te verhitten. Daarna zal de stad weer door recht verlost worden en diegenen die tesjoewa hebben gedaan, zullen genieten van die gerechtigheid.

 

ô ô ô