Archief

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Waëtchanan (Jesjajahoe 40:1-26)

Door: Reuben Ebrahimoff

Deze Haftara wordt altijd gelezen op de Sjabbat na Tisj’a BeAv. Deze Haftara bevat een profetie die het volk in ballingschap troost bood en hoop voor de wederopbouw van de Eerste Tempel. Daarom wordt deze Sjabbat ‘Sjabbat Nachamoe’ genoemd, de Sjabbat van de troost, en natuurlijk ook omdat de eerste woorden ervan ‘Nachamoe, Nachamoe ‘ami’ – Troost, troost mijn volk’ – zijn. De Profeet voor­spelt dat het lijden van Jeruzalem spoedig over zal zijn en dat de ballingen spoedig zullen terugkeren naar Zion.

 

ô ô ô