Archief

Home

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

De Haftara voor Parasjat Wajjelech – Sjabbat Sjoeva

De Haftara wordt gelezen uit drie van de twaalf Kleine Profeten, namelijk: Hosea 14:2-10, Joël 2:11-27 en Micha 7:18-20.

Het verhaal van deze week: De oproep tot inkeer – Het eerste deel van de Haftara wordt gelezen uit het Boek Hosea 14:2-4: „Sjoeva Jisraël ad Hasjem Elokecha – Keer terug, Israël, tot Hasjem je G-d,” want je bent gestruikeld ten gevolge van je zonden. Beken aan Hasjem en keer tot Hem terug. Vraag Hasjem om je te vergeven. Stop ermee om andere volken na te apen en afgoden te aanbidden.

Hosea 14:5-10: Hasjem verzekert dat de moeilijke jaren voorbij zijn en Hasjem zal het volk en het land Israël verjongen.

Het tweede deel wordt gelezen uit het boek Joël 2:11-27: Hasjem laat de Profeet Joël het Joodse volk informeren dat er een sprinkhanenplaag zal komen die alles zal vernietigen van hen die zich niet aan Tora houden. Inkeer is nog steeds mogelijk. Hasjem zegt vervolgens dat zelfs op dit late uur het nog mogelijk is om tesjoeva te doen – tot inkeer te komen, maar alleen wanneer je dat oprecht met heel je hart doet, met vasten en huilen en gejammer. Jullie harten moeten als verscheurd voelen, niet jullie kleren (het is niet voldoende dat je er beroerd uitziet, als je je niet beroerd voelt wegens je zonden). Hasjem wacht geduldig totdat je tot Hem terugkeert. Hasjem zal dan de landbouw van Israël geweldig doen opbloeien. Ten slotte informeert Joël het volk Israël dat Hasjem zal zorgen voor een overvloed aan zegeningen in de vorm van voedsel. In een zeer korte tijd zullen zij overgaan van een toestand waarin zij niets hebben, naar een toestand van overvloed.

Het laatste deel van de Haftara wordt gelezen uit het Boek Micha 7:18-20: Hasjem is vergevingsgezind voor onze zonden, goedgunstig en genadig. Hasjem is oprecht en heeft het goede lief. Mogen de beloften, die aan Hij onze voorvaderen gedaan heeft, vervuld worden.

ô ô ô